Par seminari.lv

Informatīvā interneta mājas lapa www.seminari.lv dienasgaismu ieraudzīja 2004. gada 1. septembrī. www.seminari.lv – portāls, kurā ikviens interesents var atrast visplašāko informāciju par sev interesējošajām apmācību iespējām. Jaunajā datu bāzē ir informācija gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem – gan tiem, kuri vēlas mācīties paši, gan tiem, kuri vēlas papildināt savu darbinieku zināšanas un paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju tirgū.

Šajā interneta portālā ir apkopota informācija par semināriem, meistarklasēm, kursiem un cita veida apmācībām, ko organizē biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija", Lietvedības Mācību centrs, Rīgas psiholoģijas skola, "Biznesa Semināri", Nodokļu likumdošanas izglītības centrs, Praktiskā Mārketinga Akadēmija, Jauno Komersantu Skola u.c.

Rīgas Psiholoģijas skola

“Rīgas Psiholoģijas skola” dibināta, lai uzņēmuma pārstāvjiem sniegtu iespēju apgūt zināšanas par to, kā biznesa attīstīšanā veiksmīgāk pielietot ar psiholoģiju saistītās iespējas. “Rīgas Psiholoģijas skolas” rīkotajos semināros tiek sniegti profesionāļu padomi par tādām tēmām, kā darbinieku motivācija, biznesa komunikācijas prasmes un citām tēmām. Semināru mērķauditorija ir kompāniju vadītāji un uzņēmumu personāla daļas speciālisti, tomēr tiem var pieteikties jebkurš interesents.

Biznesa Akadēmija

“Biznesa Akadēmija” ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas gandrīz 100 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas.

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs

NLIC jau kopš 2008. gada regulāri organizē dažādus seminārus par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem un šī brīža ekonomiskajās pārmaiņās dod iespēju interesentiem apmeklēt vairākus seminārus mēnesī, tādējādi maksimāli palielinot vai uzlabojot esošās zināšanas.

Praktiskā Mārketinga Akadēmija

“Praktiskā Mārketinga Akadēmija”ir mārketinga un komunikācijas zinību speciālistu apmācības izglītības centrs, kas veidots efektīvāko mārketinga aktivitāšu apzināšanai. Darba gaitā tiek meklēti dažādu biznesa nozaru efektīvākie mārketinga veidi, kā arī tos ietekmējošie faktori, lai piedāvātu uzņēmumiem un jomas speciālistiem skaidru izpratni par mārketinga jomas izmaiņām un Latvijas specifikāciju. Programmā var iesaistīties jebkurš uzņēmums, kas vēlas vienlaikus sniegt ieguldījumu mārketinga jomas attīstībā Latvijā, kā arī iegūt vērtīgu informāciju sava uzņēmuma mārketinga aktivitāšu plānošanai un realizācijai.

Lietvedības mācību centrs

Profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas programmas, kas sniedz iespēju valsts un pašvaldību iestādēm sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, dokuementu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmai un to arhivēšanai.

Jauno komersantu skola

Sadarbībā ar biznesa izglītības centru “Biznesa Akadēmija” izglītības centrs JKS darbojas jau no 2009. gada un tā rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmumu tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd biznesa izglītības centrā tiek piedāvātas vairāk nekā 20 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas. Izglītības centrs strādā tikai ar zinošākajiem un pieredzējušākajiem nozares ekspertiem. Mūsu pasniedzēji ir augsti kvalificēti speciālisti ar doktora, zinātņu kandidāta vai maģistra zinātnisko grādu un lielu praktiskā darba pieredzi, tādējādi dodot iespēju semināru apmeklētājiem iegūt profesionālu redzējumu un praktiskus piemērus, kas noderēs gan darbā, gan sadzīvē

Biznesa Semināri

Profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz uzņēmuma tālākattīstībai un izaugsmei. Šobrīd izglītības centrā tiek piedāvātas gandrīz 100 pieprasītākās izglītības programmas, ietverot tādas jomas kā mārketings, reklāma, pārdošana, psiholoģija, komunikācija un citas

Biznesa panākumu akadēmija

Izglītības centrs „Biznesa Panākumu akadēmija” savu profesionālo darbību uzsāka jau 2011. gadā, apvienojot spēcīgākos nozares lektorus un semināru apmeklētājiem sniedzot informāciju par tādām tēmām kā motivācija, pārdošana, mārketings, psiholoģija un citām.

Katram klientam tiek pievērsta īpaša uzmanība, sniedzot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, rīkojot speciālus seminārus pēc pieprasītākajām un aktuālākajām tēmām un sniedzot konsultācijas arī pēc katra semināra.

Biznesa Panākumu akadēmija – Jūsu un Jūsu uzņēmumu veiksmes formula!

Valodu centrs

Svešvalodu izglītības centrs “Valodu centrs” dibināts ar mērķi sniegt iespēju ikvienam apgūt valodu zināšanas, ko vēlāk varētu veiksmīgi pielietot gan darba tirgū, gan ikdienā. “Valodu centrs” profesionālu speciālistu vadībā piedāvā apgūt populārākās pasaules valodas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Dalība svešvalodu izglītības centra nodarbībās sniedz lielisku iespēju gūt vērtīgas valodu zināšanas, kas paver durvis arī uz starptautiskiem izaicinājumiem.

Mūsu lektori

Jadviga Neilande

Lektore un nodokļu konsultante

Lektore un nodokļu konsultante Jadviga Neilande skaidro aktuālos jautājumus par visu, kas attiecas uz semināra tēmu, kā arī atbild arī uz semināra apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem un izskata individuālus nodokļu aprēķina / nomaksas gadījumus. Seminārs veidots konsultāciju formātā, tādējādi informāciju pasniedzot atbilstoši semināra apmeklētāju interesei un vajadzībām.

Anita Rošāne

Apmācību lektore, organizāciju psiholoģe

Apmācību lektore – Mg.psyhol. un Mg.publ.relat. Anita Rošāne – ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c.

Harijs Gaigals

Apmācību lektors, jurists darba tiesībās un darba aizsardzības vecākais speciālists.

Apmācību lektors – Harijs Gaigals – jurists darba tiesībās un darba aizsardzības vecākais speciālists ikdienā, jau vairāk nekā 14 gadus. Savulaik, ir guvis lielu teorētisku un praktisku pieredzi arī valsts darbā, kā Vecākais inspektors-jurists Rīgas reģionālajā Valsts darba inspekcijā, pēdējos gadus ikdienā strādā privātā sektorā, konsultē uzņēmumus šajos jautājumos. Ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs kā jurists un papildus ieguvis bakalaura grādu, kā darba aizsardzības vecākais speciālists. Nemitīgi patīk papildināt savas jau esošās zināšanas ar jaunām zināšanām.

Sandra Zeltiņa

Apmācību lektore, biznesa konsultante

              

Apmācību lektore – Sandra Zeltiņa – sociālo zinātņu maģistre ekonomikā. No 1994. gada nodarbojas ar uzņēmējdarbību, ir Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu koordinatore Latvijā, starptautisku projektu dalībniece un mācību līdzekļu līdzautore. Ir 20 gadu pieredze kā lektorei par uzņēmējdarbības tēmām, tai skaitā mārketingu, finansēm, projektu vadību un grāmatvedību. Daudzu gadu lektora pieredze lielākajos Latvijas mācību centros – NVA, finanšu institūcijā Altum, mācību centrā Dialogs. Četru mācību grāmatu līdzautore Zvaigzne ABC “Naudas pasaule”.

Iveta Liniņa

Mārketinga un pārdošanas vadības speciāliste un pasniedzēja

             

Dr. oec, lektore Iveta Liniņa – mārketinga un pārdošanas vadības speciāliste un pasniedzēja, ekonomikas zinātņu doktore, biznesa augstskolas “Turība” komercdarbības katedras docente, mārketinga un tirdzniecības vadības programmu direktore ar vairāk nekā divdesmit gadu praktisko pieredzi – vada studiju kursus mārketingā un pārdošanas vadībā. Latvijas Ekonomistu asociācijas, Latvijas Tiešā mārketinga asociācijas un Latvijas Tirgotāju asociācijas biedre.

Vairāku zinātnisko pētījumu un publikāciju autore ar vairāk nekā 27 gadu pieredzi pārdošanas un mārketinga vadībā Latvijas un arī starptautiskos uzņēmumos.
Mārketinga, pārdošanas vadības un pētījumu metožu tirdzniecībā speciāliste darbojas gan kā lektore, gan praktizējoša konsultante dažādos mārketinga un pārdošanas jautājumos.

Jānis Roze

Biznesa psihologs, uzņēmumu vadības konsultants.

               

Jānis Roze, Dr.psych. pretendents, 16 gadu pieredze psiholoģijas pasniegšanā (RPIVA; Turība; RISEBA). Aizraušanās ar pašattīstības tēmām (joga, meditācijas, apzinātie sapņi, utt.) aizsākās 80-to gadu beigās Pēterburgā. Aizstāvot maģistra darbu psiholoģijā (1997 gads) par apzinātību, sāk vadīt seminārus cilvēka attīstībā. Emocionālā intelekta izpēte tika uzsākta 2004. disertācijas ietvaros un 2017. g. tika izveidota mūsdienīga aptauja, iekļaujot tajā svarīgākos emocionālā intelekta komponentus. Pasniedzot psiholoģu, sevišķi kognitīvo, Jānis Roze dod iespēju klausītājiem dziļāk izprast cilvēka attīstību un atlasīt vispiemērotākos vingrinājumus šīm meistarklasēm.

Jolanta Brilte

Lektore, lietvedības speciāliste

       

Lektore: JOLANTA BRILTE, Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā; profesionāla pieredze vadības jomā, vadot piecas uzņēmuma filiāles un strādājot ar lietvedības dokumentiem uzņēmumos (praktiskā darba pieredze 10 gadi). Šobrīd lasa lekcijas Biznesa augstskolā Turība, Vairāk nekā 10 gadu lietvedības un biroja darba organizācijas darba pieredze, kā arī vairāk nekā 8 gadu menedžmenta un prezentācijas prasmes pasniedzējas darba pieredze gan Biznesa augstskolā Turība, gan ES projektos. Publikācijas par lietvedības likumu izmaiņām žurnālā Bilance.

Ilga Robežniece

Lektore, dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte


Lektore: Mg. sc. Ilga Robežniece, vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, 14 gadu pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā – lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, arhīva uzziņas sistēmas dokumentu izvērtēšana, arhīvu fondu kvalitātes pārbaudes, dalība institūciju ekspertu komisijās u.c. LNA pilotprojekta ietvaros 2013. g. strādājusi ar elektronisko dokumentu uzskaites un aprakstīšanas jautājumiem. Piedalījusies darba grupā, izstrādājot dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvos aktus, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. Ir iekļauta ekspertu sarakstā, kuri izvērtē mācību programmas – lietvežiem, biroja administratoriem u.c.

Egita Sproģe

Biznesa trenere, pārdošanas un klientu servisa vadības speciāliste

                

Lektore: Egita Sproģe – biznesa trenere, pārdošanas un klientu servisa vadības speciāliste. Egita Sproģe ir lektore ar ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi klientu servisā un pārdošanas vadībā, lietvedības procesu kārtošanā, pārdošanas procesu izveidē, komandas izveidē un vadīšanā, uzņēmumu izveidē un konsultācijās. Egita savā karjerā ir veikusi vairāk nekā 14 000 veiksmīgas vizītes gan mazo, gan vidējo,gan lielo klientu B2B segmentā, strādājusi gan ar Latvijas, gan starptautiskiem klientiem. Egita konsultē, sagatavo un vada mācību programmas uzņēmumos, palīdz pārdošanas un klientu servisa organizāciju izveidošanā un biznesa attīstībā.

Ligita Āzena

Mārketinga un zīmola komunikācijas eksperte

              

Ligita Āzena ir mārketinga un zīmolvadības eksperte ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi mārketinga vadībā, mārketinga komunikācijā un zīmola veidošanā un vadīšanā. Savā karjerā ir vadījusi vairāku uzņēmumu mārketinga nodaļas un projektus gan mazos, gan vidējos, gan lielo klientu B2B segmentos, strādājusi gan ar Latvijas, gan starptautiskiem uzņēmumiem.

Anda Gaitniece-Putāne

Psiholoģe- konsultante, organizāciju psiholoģe

           

Lektore Anda Gaitniece-Putāne – sociālo zinātņu doktore, Latvijas Universitātes docente – vairāk nekā 15 gadus ir vadījusi apmācības un konsultējusi klientus komunikācijas, personības izaugsmes, komandas sadarbības, kā arī laika plānošanas un personīgās efektivitātes jomās. Specializējusies stresa menedžmenta un izdegšanas profilakses jautājumos. Apguvusi ICF akreditētu koučinga programmu ACSTH „The Art & Science of Transformational Coaching”. Vada individuālās un komandas koučinga sesijas kopš 2014. gada. Pasniedzējai ir sava privātprakse psiholoģiskajā konsultēšanā un koučingā.

Ilvija Ozoliņa

Nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede

                

Nodokļu konsultante un sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi, grāmatvedības kursu pasniedzēja, nodokļu semināru lektore. Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā.

Galvenā grāmatveža amatā Ilvijai Ozoliņai ir divdesmit gadu pieredze. Jau astoņus gadus vada grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu ar klientu loku no dažādām nozarēm. SIA “Konts 79-M” valdes locekle. Grāmatvedības kursu pasniedzēja mācību centrā BUTS jau 10 gadus. 

Diāna Švānberga

Praktizējoša juriste darba tiesībās, darba aizsardzībā, administratīvā pārkāpuma un administratīvā procesā.

    

Pasniedzējai ir 10 gadu pieredze Valsts darba inspekcijā, tai skaitā pieredze Juridiskās nodaļas vadītājas amatā. Ikdienā konsultē uzņēmējus un fiziskās personas darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanā, pārstāv klientu intereses valsts iestādēs un tiesās administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvajos procesos. Vairāku gadu pieredze semināru un kursu vadīšanā.

           Inga Jansone

Sertificēts koučs (Erickson Professional Coach un Professional Coach ICU) ar specializāciju personīgās finanses un investīcijas.

Apmācību vadītāja – Inga Jansone – sociālo zinātņu maģistre ekonomikā, uzņēmēja, zvērināta revidente, finanšu un vadības grāmatvedības pasniedzēja, finanšu un investīciju konsultante, finanšu koučs. Vairāk nekā 20 gadu pieredze uzņēmējdarbībā, projektu vadībā, semināru un kursu vadīšanā, mācību programmu izstrādē organizācijām un mācību centriem.

Sintija Frienberga

Apmācību lektore un finanšu eksperte.

    

Pasniedzēja ir beigusi Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātes maģistrantūru, kā arī Biznesa augstskolas ”Turība” uzņēmējdarbības vadības bakalaura programmu, kur ieguvusi izcilas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības vadībā, grāmatvedībā un auditā, kā arī ar uzņēmējdarbību saistītajās tiesību nozarēs. Mācoties biznesa augstskolā “Turība”, ieguvusi pirmā līmeņa augstāko izglītību grāmatvedībā. Vairāk nekā 20 gadu garumā iegūtās teorētiskās zināšanas ir pielietojusi praksē, strādājot gan galvenās grāmatvedes amatā, gan Valsts ieņēmumu dienestā (VID) Nodokļu kontroles pārvaldē, kā auditore (tajā skaitā pildījusi juridisko personu audita daļas vadītājas pienākumus). Latvijas Prezidentūras laikā pār Eiropas Savienību strādājusi Finanšu ministrijā kā nodokļu eksperte, pārstāvot Latviju Eiropas Komisijas darba grupās Briselē. Turklāt Sintija Frienberga strādājusi arī tādos starptautiskos auditoruzņēmumos kā SIA „Ernst&Young Baltics” un AS „BDO Latvia”, kā arī SIA “Lidl Latvija” nodokļu nodaļas vadītājas amatā.

Inta Santa

 Pārmaiņu un izaugsmes veicinātāja / koučs.
 

Inta Santa – pārmaiņu un izaugsmes veicinātāja/ koučs. Cilvēku attīstība ir interesējusi jau kopš 1996. gada, kad uzsākusi psiholoģijas studijas. Strādā individuāli, ar komandām, vada seminārus. Ar individuālo un komandu koučingu nodarbojas kopš 2010. gada un ir nokārtojusi starptautiski atzītu kouču akreditāciju – PCC (ICF). Kopš 2014. gada ir starptautiski sertificēta eneagrammas, koučinga un biznesa trenere. Šobrīd turpina psiholoģijas studijas RSU maģistrantūrā. 

Inese Briķena

Sertificēta datu aizsardzības speciāliste
      

Sertificēta datu aizsardzības speciāliste kopš 2015. gada; ir pieredzējusi juriste vairāk nekā 20 gadus (dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā), darbojas savā praktizējoša jurista individuālā praksē kopš 2017. gada un ir sertificēta mediatore kopš 2019. gada. Ieguvusi maģistra grādu juridiskajās tiesībās.

Ineses Briķenas klientu vidū ir tādi uzņēmumi kā zinātniskais institūts BIOR, Civinty grupas uzņēmumi, Krimuldas novada pašvaldība, Vidzemes dizaina un tehnoloģiju tehnikums, Ober Haus Real Estate Latvi, kafejnīcas Ezītis miglā, u.c

Eva Boikova

Zviedru, norvēģu valodas pasniedzēja

 

E. Boikova ir starptautiskā valodu centra “Nordic Solutions” dibinātāja – direktore, pasniedz zviedru un norvēģu valodu kopš 2007. gada. Zinātniskajā pētniecībā darbojusies Latvijas Universitātes Tautsaimniecības institūtā ekonomikas un vadības fakultātē un ir stažējusies Bergenas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātē doktorantūrā Norvēģijā 2009. gadā.

Ir darbojusies pie zinātniski pētnieciskajiem projektiem Latvijas un ārzemju akadēmiskajos izdevumos “Latvijas tautsaimniecības resursi un tautsaimniecības attīstības iespējas”, “Latvijas tautsaimniecības resursi un tautsaimniecības attīstības iespējas Baltijas valstu ekonomiskās izaugsmes kontekstā”. Ir piedalījusies vairākās starptautiskajās zinātniskajās un vietējās konferencēs, kur uzstājusies par medikamentu cenu pieauguma ierobežošanas iespējām veselības aprūpē.