NODOKĻU LIKUMDOŠANAS IZGLĪTĪBAS CENTRA SEMINĀRU UN APMĀCĪBU APMEKLĒTĀJU ATSAUKSMES

5/5
Ļoti vērtīgi. Esmu ar pieredzi grāmatvedības jautājumos un parasti ļoti priecājos, ja seminārā ir vairāk kā 5 vērtīgi teikumi, ar kuriem vari aiziet no semināra. Svarīgākās ir tās būtiskās nianses, dzirdēt piemērus. Atnākot uz šādu semināru ciklu, es pāreju pāri tādā kā kopsavilkumā visiem saviem klientiem - piefiksēju vājos posmus, rodu tiem risinājumus. Ieteiktu raitāku pasniegšanas ritmu, lai paliek vairāk laika reālajām situāciju diskusijām. Šo semināru ieteiktu grāmatvežiem un izpilddirektoriem.
Kristīne Liepa
"SIA STUDIO 3B"
Plašs tēmu apskats, lektores zināšanas un atbildes uz konkrētajiem jautājumiem. Noderēs ikdienas darbā. Daudz jaunumi - metodika, skaidrojumi par likuma normām. Kopumā semināru vērtēju ļoti labi, tāpēc izvēlējos apmeklēt tieši šos kursus.
Ināra Kante
SIA "TROJA"
Lektore izskaidroja visus jautājumus saprotoši un skaidri. Ļoti patika, ka tika iztirzātas reālas situācijas. Sniegtas atbildes uz konkrētajiem jautājumiem. Ļoti palīdz iesūtītie materiāli. Semināru ieteiktu mazajiem uzņēmējiem un grāmatvežiem.
Santa Gruntiņa
SIA "A&S FINANSES"
Ļoti labi, profesionāli, kvalitatīvi un izsmeļoši pasniegta viela. Apmācību cikla pozitīvākās iezīmes ir tās, ka apmācību laikā lektore atrod laiku, lai atbildētu uz jautājumiem un sniegtu konkrētus piemērus no dzīves un to risinājumus. Tiek stāstīts par dažādām niansēm, kam darba laikā ir jāpievērš uzmanība. Seminārs piemērots grāmatvežiem un mazas uzņēmējdarbības pārstāvjiem.
Ļubova Svecova
SIA "Laforte"
Kopumā semināru vērtēju ļoti labi, zinoši, un viss attiecināms uz reālo dzīvi. Vispozitīvākās iezīmes no semināra bija tās, ka pasniedzēja atbildēja uz jautājumiem, kas saistīti ar personisko prasmi. Iegūtās zināšanas izmantošu 100% apmērā, gatavojot savu grāmatvedību. Šo semināru ieteiktu pārdošanas personām.
Inese Briķena
pašnodarbinātā
No semināra uzzināju visu sev nepieciešamo. Vispozitīvāk vērtēju pasniedzējas prasmi atbildēt uz interesējošajiem jautājumiem. Seminārā iegūtās zināšanas noteikti noderēs un tiks pielietotas ikdienas darbā. Šo semināru ieteiktu tiem, kas tikko uzsāk uzņēmējdarbību kā pašnodarbinātie.
Evija Maurāne
pašnodarbinātā
Seminārs sastāvēja no ļoti vērtīgas informācijas, kas turpmāk noderēs ikdienas darbā. Ļoti priecājos par metodiku, idejām un dažādām domām, lai uzsāktu savas darba gaitas. Semināru ieteiktu visiem pašnodarbinātajiem.
Indra Štrausa-Jansone
pašnodarbinātā
Apmācību cikls kopumā bija ļoti labs. Galvenokārt šo semināru vērts apmeklēt, lai uzzinātu jaunumus, aktualitātes un izmaiņas normatīvajos aktos. Iegūtās zināšanas noderēs praktiski, kārtojot uzņēmuma grāmatvedību. Saņēmu grāmatvedības politikas metodiku, pēc kuras plānoju savā uzņēmumā pārstrādāt grāmatvedības politiku. Saņēmu arī daudz praktiskos ieteikumus, kā pareizāk noformēt grāmatvedības dokumentus. Piemērotākā auditorija, kurai šo apmācību ciklu ieteiktu - uzņēmuma vadītāji, grāmatveži.
Inese Matisāne
valdes locekle, grāmatvede SIA "MVS+"
Apmācības ļoti saprotamas, izcilas diskusijas. Vispozitīvāk vērtēju diskusijas un informatīvos materiālus. Lekciju laikā varēja uzzināt daudz jaunumus, apstiprinājumus par pareizību savā darbā, papildus materiāli. Apmācību ciklu ieteiktu apmeklēt uzņēmumu vadītājiem.
Zilgma Beldava
grāmatvede, SIA "Opus Viridis"
No apmācību cikla visvairāk patika tas, ka viss noritēja mierīgi, nepiespiestā gaisotnē. Patika arī tas, ka tika izskatīts jaunākais, kas sagaida 2018. gadā. Domāju, ka iegūtās zināšanas ļoti noderēs turpmākajā darbā. Lielākais ieguvums - plašais materiālu klāsts. Apmācības ieteiktu praktizējošajiem grāmatvežiem - īpaši iesācējiem.
Sarmīte Kļemenko
grāmatvede, pašnodarbinātā
Ļoti laba, atsaucīga lektore. Izskaidrojot visus jautājumus, kas mani interesēja. Semināra laikā ieguvu atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem, kas man bija radušies. Iegūtās zināšanas pielietošu ikdienā. Semināra priekšrocības – iegūti jauni kontakti un metodika. Semināru ieteiktu pašnodarbinātajiem vai cilvēkiem, kas ir jauni biznesa uzsākšanā.
Santa Rosne
Radošā studija “SANROS”
Ļoti detalizēti un labi izskaidrotas situācijas ar labiem komentāriem. Semināra laikā dzirdētais noteikti noderēs un tiks pielietots praktiski savos darba ietvaros.
Dace Buholce
pašnodarbinātā
Saprotami paskaidrots apjomīgs materiāls. Šo apmācību ciklu vērts apmeklēt, lai iegūtu papildus informāciju jau esošajām zināšanām.
Imants Kalniņš
SIA "Lielkalnu centrs"
Izvēlējos apmeklēt šo semināru tikai pasniedzējas dēļ - ļoti labi prot izstāstīt semināra tēmu. Iegūtā metodika un informācija noderēs turpmākajām darba gaitām.
Līga Liniņa
pašnodarbinātā
Ar apmācību ciklu esmu ļoti apmierināta. Vispozitīvāk vērtēju aktuālos jaunumus un kompakto, viegli uztveramo informāciju, kas spēs palīdzēt turpmākajā darbā. Lielākie ieguvumi - idejas, jaunumi, piemēru praktiskā pielietošana.
Vineta Sālava
SIA "Satiķu Vārpa"
Ļoti patika tas, ka apmācības notika lēnā, nepiespiestā gaisotnē. Apmācībās tika pasniegta ļoti koncentrēta informācija, iespēja uzdot interesējošos un neskaidros jautājumus. Iegūtā informācija noteikti noderēs, jo apmācību laikā katrs apmeklētājs varēja izteikt savas domas, varēja uzzināt citu uzņēmumu darba norisi un salīdzināt ar savējo.
Inga Lapiņa
pašnodarbinātā
Ļoti labs apmācību cikls, atbilda tam, ko gaidīju. Ļoti kompetenta un atsaucīga pasniedzēja. Apmācībās izsniegtie materiāli bija ļoti plaši un noderēs praktiskai pielietošanai.
Liāna Aldere
"IK Rellkom"
Informācija tika pasniegta saprotamā, vieglā, uztveramā valodā. Tiku informēta par jaunākajām grāmatvedības aktualitātēm. Zināšanas noteikti tiks pielietotas ikdienas dzīvē. Šo apmācību ciklu ieteiktu gan jauniem grāmatvežiem, gan tādiem, kas šajā jomā strādā jau ilgi.
Rita Dembovska
VSIA Latvijas Leļlu teātris
Kopumā apmācības vērtēju pozitīvi. Kompetenta pasniedzēja, pietiekami un ļoti pārskatāmi materiāli. No apmācību cikla esmu ieguvis to, ko vēlējos – atsvaidzināt un papildināt zināšanas. Ieteiktu precīzāk saplānot laiku atbilstoši semināra materiāliem. Manuprāt, seminārs vairāk atbilst uzņēmuma vadībai, bet noder arī grāmatvežiem.
Voldemārs Burģis
Juridiskais birojs SIA “CENTRS”
Tika iegūtas jaunas zināšanas grāmatvedības jomā. Viens no vērtīgākajiem ieguvumiem bija tādu likumu skaidrojumi, kas pirms tam nebija īsti skaidri. Iegūtās zināšanas izmantošu gan kārtojot sava uzņēmuma grāmatvedību, gan savā pamata darba vietā. Ļoti patika apmācību serviss un pasniegšanas veids. Ieteiktu apmeklēt uzņēmuma vadītājiem, grāmatvežiem un arī darbiniekiem, jo likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības.
Anda Rūtenberga-Āva
AmeLat Group
Paldies pasniedzējai Jadvigai Neilandei. seminārs patika, viss tika izstāstīts saprotami. Patīk tas, ka var uzdot jautājumus un dabūt uz tiem izskaidrojošu atbildi ar piemēriem.
Ilona Korice
VAS “Latvijas Pasts” grāmatvede

“Nodokļu likumdošanas izglītības centrs”
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv

BIZNESA AKADĒMIJAS SEMINĀRU UN APMĀCĪBU APMEKLĒTĀJU ATSAUKSMES

5/5
Manuprāt, apmācību mērķis tika sasniegts. Pasniedzējs ļoti labi izskaidroja tēmas, bija dažādi piemēri, saistoši. Svarīgākā apmācību atziņa, kuru noteikti pielietošu turpmākajās darba gaitās – kā sadzīvot vai atrisināt problēmas saskarsmē ar problemātisko klientu. Visvairāk patika praktiskie darbi un piemēri no dzīves. Labi uzskates materiāli. Kopumā semināru vērtēju izcili. Izvēlējos tieši šos kursus, jo tas ir posms no mana personīgā attīstības plāna, uzņēmuma vadītāja rīkojums un tas var palīdzēt uzlabot darba izpildi mūsu uzņēmumā.
Ina Frīdberga
administratore SIA “Amusement group”
Mans apmācību mērķis bija iegūt jaunas zināšana normatīvajos aktos. Ļoti patika lekciju pasniegšanas veids, labas runas dotības! Atziņas: ieguvu jaunas kolēģes, ar kurām komunicēt, pēc kursu pabeigšanas vēlreiz izlasīšu mācību materiālus, vajadzīgo izmantošu. Ļoti patika darboties grupās, veicot praktiskos darbus. Kopumā apmācības bija izcilas. Apmeklēju kursus, jo tā ir daļa no sevis attīstīšanas.
Liene Lormane
lietvedības sekretāre SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Mērķis bija atsvaidzināt vai iegūt vispārīgas zināšanas par četrām aplūkotajām tēmām. Ļoti patika, ka pasniedzējs izmanto daudz piemērus no dzīves, interesants stāstījums. Mana būtiskākā atziņa par – apmācībām – ļoti labi atkārtotas iepriekš gūtās zināšanas. Apmācības vērtēju ļoti labi, izvēlējos tās apmeklēt, jo tas palīdzēs uzlabot personīgās darba iemaņas, protams, tas var arī palīdzēt virzīties manā karjerā.
Agnese Latkovska
privātpersona
Mans izvirzītais mērķis tika sasniegts. Pasniedzēja veikumi – dažādi dzīves piemēri, grupu darbi. Manas būtiskākās atziņas: būt patiesai, turpināt veidot pozitīvu attieksmi, netēlot, spēt sadarboties, pieņemt vērtības no dažādiem cilvēkiem. Apmācības vērtēju ļoti labi. Izvēlējos apmeklēt apmācību ciklu, jo tas var palīdzēt virzīties manā karjerā, tas var palīdzēt uzlabot darba izpildi mūsu uzņēmumā.
Agita Priede
biroja administrator SIA “BUTS”
Mans mērķis tika izpildīts – vēlējos gūt motivāciju. Ļoti patika pasniedzēja kontakts ar auditoriju un dažādi piemēri no dzīves. Svarīgākais apmācību pluss: apjomīgs materiālu daudzums un informācija tajos noderēs turpmāk. Kopumā semināru vērtēju ļoti labi. Apmeklēju tieši šos kursus, jo tas var palīdzēt virzīties manā karjerā, tas ir posms no mana personīgā attīstības plāna, tas var palīdzēt uzlabot darba izpildi manā uzņēmumā un pilnveidot esošās zināšanas.
Eva Kļava
biroja administrator SIA “Liepāja RAS”
Ieskats biroja vadītāja profesijā – jā, tika sasniegts! No pasniedzēja puses patika viss – pasniegšanas veids, piemēri no dzīves, praktiskie grupu darbi. Harizmātisks pasniedzējs ar patīkamu balsi, patīkami klausīties – cilvēks īstajā vietā. Apmācību laikā iegūtās iemaņas: dokumentu vadība, komunikācijas nianses. Apmācības vērtēju izcili! Izvēlējos tās apmeklēt, jo tas var palīdzēt virzīties manā karjerā, tas ir posms no mana personīgā attīstības plāna, kolēģi man rekomendēja apmeklēt šis mācības, kā arī tas bija uzņēmuma vadītāja rīkojums, jo tas var palīdzēt uzlabot darba izpildi.
Līga Puriņa
vadītāja palīdze PSKUS (Stradiņi) Sirds ķirurģijas centrs
Apmācību cikls ir vērtējams ļoti pozitīvs, viegli saprotams, pārdomas raisošs un iedvesmojošs. Cikla pozitīvākās iezīmes bija tās, ka bija iespēja iegūt dažādas idejas no cita skatu punkta. Iegūtā informācija noderēs ne tikai pārdošanā, bet arī ikdienas attiecībās ar apkārtējiem.
Dace Tunša
SIA "Farmeko"
Manuprāt, šī kursa mērķis bija rast izpratni par personālvadības procesiem. Ļoti patika, ka kursa laikā bija iespēja dzirdēt piemērus no dzīves, tas palīdzēja vieglāk izprast tēmu, kā arī diskusija, kuras laikā visi apmeklētāji varēja padalīties ar savu viedokli un pieredzi. Apmācību būtiskākās tēmas, kuras turpmāk paturēšu prātā: motivācija; uzņēmuma pozicionējums, vērtības; darbinieku novērtējums. Kopumā apmācības vērtēju ļoti labi. Izvēlējos apmeklēt tieši šos kursus, jo tie var palīdzēt uzlabot darba izpildi mūsu uzņēmumā.
Maija Bērziņa
personāldaļas speciāliste SIA “Discover Car Hire”
Ļoti labi uztverama informācija. Apmācību laikā iegūtā informācija liek paskatīties uz ikdienas problēmām profesionālajā darbībā no citas puses. Pēc apmācībām būšu ieguvis jaunas metodes, kuras izmantot, pārdodot savus produktus.
Kristaps Dembovskis
Sia "Litagra"
Pozitīvs un izaugsmi veicinošs apmācību cikls. Bija iespēja atcerēties piemirstās lietas, kas ļoti noder darba gaitās. Apmācību laikā ieteiktu apmeklētājiem vairāk iesaistīties un dalīties pieredzē par savu darbu ikdienu.
Kristaps Kundrats
SIA "Litagra"
Pozitīvi pavadītas 5 nodarbības. Apmācību saturs iedvesmo uzlabot sava darba vidi un uzņēmuma tēlu. Galvenais, ko atcerēties pēc apmācību cikla noklausīšanās – savu prasmju pilnveidošanas iespējas, paplašināt redzesloku arī citā sfērā, kas, iespējams, patreiz nav aktuāls. Šo semināru ieteiktu uzņēmumu un biroja vadītājiem.
Agnese Pūra
RTU biroja administratore
Šī kursa mērķis bija maksimāli īsā laikā apskatīt ļoti daudz tēmas, tas arī pasniedzējam izdevās, jo viss bija ļoti saprotams, daudz jaunas informācijas. Pasniedzējs visu paveica ļoti labi, bija sagatavoti dažādi piemēri no dzīves, kas ļoti noderēja. Kursa laikā vissvarīgākais bija pieredzes apmaiņa – iespēja satikties ar līdzīgas profesijas cilvēkiem no citiem uzņēmumiem. Kopumā apmācības vērtēju izcili. Izvēlējos tieši šos kursus, jo tas var palīdzēt virzīties manā karjerā un tas ir posms no mana personīgā attīstības plāna.
Gunta Garoza
privātpersona
Kopumā kursu vērtēju ļoti labi. Bija labs laika sadalījums nodarbībām, interesanta un svarīga informācija, profesionāla pasniegšanas maniere. Pēc kursa noklausīšanās ir skaidrs priekšstats par biroja darbu, tika apskatītas visas svarīgākās biroja vadītāju kompetences. Ir skaidra sapratne par nepieciešamajiem pasākumiem pozitīvas vides uzlabošanai. Paldies pasniedzējai Egitai par iedvesmošanu!
Vita Volonte
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniece
Izcila pasniedzēja. Pareizi izvēlētas tēmas. Katra tēma bija virspusīga, bet bija daudz. Patika, ka stāsts nebija "no grāmatas", bet no dzīves. Es jutu, ka pasniedzējai patīk tas, ko dara, tāpēc arī izdevās visus iedvesmot piecu nedēļu garumā. Pēc apmācību noklausīšanās sapratu, ka esmu īstajā vietā. Ne vienmēr nepieciešamas teorētiskās zināšanas un autora citāti, lai izcili darītu savu darbu.
Kristīne Rāte
SIA "ECO Baltia grupa"
Aktīva, interesanta pasniegšanas maniere, aktuālu tēmu izvēle. Ļoti patika plašā tematika un pozitīvās emocijas apmācību laikā. Esmu ieguvusi idejas, kur turpmāk meklēt informāciju un paplašināt redzes loku. Biroja vadītājiem interesējoši jautājumi bija precīzi ietverti visās aplūkotajās tēmās.
Ilze Egle
biroja administratore SIA "Reliņš"
Apmācību ciklu vērtēju pozitīvi, temati saistoši un aktuāli, pasniedzēja – iedvesmojoša. Apmācību laikā visvairāk novērtēju izsniegtos materiālus, kas ir viegli uztverami un tēmas, kas vēl personīgi jāattīsta. Apmācībās iegūtās zināšanas noderēs ne tikai darbā, bet arī sadzīvē.
Ilze Sausā – Bertāne
Apmācības kopumā rada pozitīvu noskaņu un raisa uz pārdomām par savu dzīvi. Bija iespēja apgūt ko jaunu, citu skatījumu uz jau zināmajiem jautājumiem. Rosina uz pārmaiņām sevī. Apgūtās zināšanas noderēs dzīvē, lai risinātu esošās problēmas, labāk izprastu darba kolēģus. Var pielietot jaunas metodes, lai uzlabotu darba apstākļus.
Linda Lauberte
Saimniecības daļas vadītāja pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis"
Seminārs bija ļoti pamācošs. Pat cilvēkiem, kas ir zinoši šajā jomā, bija daudz jaunas informācijas un ne brīdi nebija garlaicīgi. Semināra laikā vispozitīvākais bija tas, ka var palūkoties uz savu darbu un strādāšanas paradumiem no malas. Pēc tam varēja izdarīt secinājumus, kas nav pareizi, ko vajadzētu mainīt. Arī iegūtā informācija noderēs tālākajām darba gaitām. Šo semināru ieteiktu pavisam jauniem pārdevējiem vai arī tādiem, kas strādā jau ļoti ilgi šajā jomā, lai uzzinātu jaunākās aktualitātes, iespējams, atcerētos kaut ko sen aizmirstu – atkārtošana zināšanu māte.
Santa, Anatolijs, Dmitrijs
SIA “Infinitas”
Ļoti patika. Esmu apmierināta ar saturu. Lieliska pasniedzēja – ļoti zinoša, atraktīva un iedvesmojoša. Daudz praktiskas informācijas materiālos – saites uz dažādiem avotiem. Daudz padomu, ko var praktiski darīt dažādās būtiskās situācijās. Liels prieks par iegūtajiem kontaktiem piecu nedēļu laikā. Sapratu, kas man jāņem vērā, plānojot savu biznesu. Kurss pat varētu būt vēl plašāks. Šobrīd saturs ir ļoti plašs. Būtu labi, ja varētu vēl vairāk pieturēties pie tēmām, kas apmeklētājiem interesē visvairāk. Apmācību ciklu ieteiktu jebkuram, kam ir vēlme veidot savu biznesu.
Sanita Vīgante
pašnodarbinātā
Ideāla pasniegšanas maniere. No apmācībām paņēmu tieši sev vajadzīgo. Pēc ilgāka laika varēja atsvaidzināt zināšanas un uzzināt jauninājumus. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas ikdienas darbā. Šo apmācību ciklu ieteiktu cilvēkiem, kas vēlas izveidot savu biznesu. Bet manā gadījumā tas arī ļoti noderēja.
Aigars Ceders
SIA "AC net"
Kopumā apmācību ciklu vērtēju labi – iedvesmojoši! Gribēju uzzināt vairāk praktiskas informācijas. Bija daudz tirgus pētījumu rezultāti, kas ne vienmēr noder visiem. No semināra visvairāk ieguvu ieteikumus par to, kā labāk strādāt ar komandu. Jauno komersantu skolas apmācību ciklu ieteiktu cilvēkiem, kuriem vēl pagaidām ir tikai biznesa ideja un vajag papildus informāciju.
Madara Lazdiņa
pašnodarbinātā
Pozitīvs, noderīgs semināru cikls, laba pasniegšanas maniere. Uzzināju par daudzām specifikām un knifiem, lai veiksmīgāk izveidotu savu biznesu. Zināšanas noderēs arī ikdienā, pārdodot un kārtojot darījumus. Semināru ciklu ieteiktu esošajiem biznesmeņiem, lai gūtu jaunu informāciju, kā arī topošajiem biznesmeņiem un studentiem.
Roberts Krēsliņš
students
Pozitīvi. No 10 ballēm 10! Pasniegšanas maniere – teicama! Tematika – aktuāla, pa tēmu, nav novecojumi. Apmācību materiāli ļoti pārskatāmi un apjomīgi, sīks iztirzājums ar dažādiem piemēriem.
Laura Līce
Pašnodarbinātā
Iespējams, piecas nodarbības bija pārāk specifiskas par konkrēto nozari, bet tajā pašā laika galvā radās daudzas idejas savam biznesam. Esmu ļoti apmierināta, ka izvēlējos tieši šo apmācību ciklu jaunajiem komersantiem. Pasniedzēja ir super iedvesmojoša un ļoti enerģiska. Piecu lekciju cikls kā mini augstskolas atkārtojums + aktuālas metodes. Esmu ieguvusi veselu sarakstu ar darāmajiem darbiem, kas veiksmīgi palīdzēs manam biznesam. Ieteiktu šo semināru ciklu cilvēkiem ar aptuvenu biznesa ideju.
Rasa Ludviga
pašnodarbinātā
Esmu apmierināts, jo varēja iegūt papildus informāciju esošajām zināšanām. 70% kontakti, ar kuriem varēja apmainīties apmācību laikā, būs ļoti noderīgi turpmākajā darbībā.
Raivis Bernāns
T-Hora
Ļoti pozitīva pieredze. Pārdomas veicinošs saturs un viegla pasniegšanas maniere, kas padarīja informācijas uztveršanu ļoti elementāru. It kā visiem zināma informācija, bet tomēr interesanti. Bija iespēja noklausīties citu apmeklētāju pieredzi un situāciju variantus no kurām var kaut ko paņemt sev un izmantot turpmāk. Ikdienas darbā man noderēs idejas, kā veiksmīgāk saprast klientus, sniegt viņiem visprofesionālāko piedāvājumu; idejas, kā pārvarēt stresu; kā veiksmīgāk sadarboties ar kolēģiem. Varētu izstrādāt līdzīgu kursu, kuros padziļinātāk apskatītu tieši biroja vadītāju tiešos darba pienākumus, likumus, noteikumus un ieteikumus, kas uzlabotu un atsvaidzinātu ikdienas darbu. Biroja vadītāju apmācību ciklu ieteiktu apmeklēt pārdošanas menedžeriem, uzņēmuma vadītāju asistentiem, administratoriem, pārdevējiem, personāla vadītājiem.
Krista Eglīte
SIA "Go tehnika" biroja administratore
Atmosfēra nodarbību laikā ir ļoti jauka un atvērta. Viegli paust savas domas un pieredzi, kā arī uzklausīt pārējo pieredzi un idejas. Man bija iespēja aplūkot tuvāk biroja administratora amata specifiku, lai gan pati nestrādāju par biroja vadītāju. Ieguvu jaunas idejas, kā pilnveidot saziņu ar darbiniekiem, kā arī jaunas idejas, lai attīstītu uzņēmuma ikdienas darbu. Apmācību ciklu ieteiktu cilvēkiem, kuri jau strādā birojā un plāno kāpt pa karjeras kāpnēm, lai gan šie kursi palīdzētu arī citiem biroja darbiniekiem izprast savus biroja vadītājus.
Zane Skrodere
SIA "Dārza Svētība" lietvede
Pasniedzējas maniere – laba. Patika draudzīgais informācijas pasniegšanas veids. Visvairāk man patika, ka sniegtā informācija kalpo kā atgādinājums par lietām un vērtībām, par ko jāatceras ikdienas darbā, kas ikdienā mēdz aizmirsties. Darbā jau tika ieviestas pāris metodes un idejas, kas palīdzēja komunicēt ar kolēģiem. Vēlētos, lai kurss būtu padziļinātāks, vairāk mācīšanās metodika. Prasītos kādi nelieli mājas darbi vai uzdevumi uz vietas, kas palīdz labāk izprast vielu tiešāk – neaizmirst. Teorētiski šo apmācību ciklu var apmeklēt jebkurš darba tirgus cilvēks, vadītājs, īpašnieks (nelielam uzņēmumam), kā arī jaunāki cilvēki, kas tikko sākuši darba gaitas.
Anna Kalniņa
SIA "Ainavists"
Viss ļoti labi! Pasniedzēja super! Man visvērtīgākās bija pirmās divas lekcijas, jo interesējos tieši par lietvedību! Pēc apmācībām iegūta iedvesma, jauna un vispārīga informācija, kas noderēs tālākām darba gaitām. Apmācības noderēs jebkuram, kas vēlēsies iedvesmoties un iegūt svaigu, aktuālu informāciju.
Ilona Plamadjala
SIA "SIA AMPIR ID"
Kopumā šo apmācību ciklu – to norisi vērtēju ļoti augsti un, protams, pozitīvi. Manuprāt, galvenais, kāpēc es apmeklēju šo semināru, bija tas, lai atsvaidzinātu jau iegūtās zināšanas, kā arī iegūtu jaunas. Kā arī, lai celtu savu pašvērtējumu tieši šajā jomā. Domāju, ka iegūtās zināšanas ļoti noderēs gan darbā, gan sadzīvē. Jo kursu apmeklēšanas gaitā radās jaunas idejas, kuras varēs realizēt, ņemot palīgā kursos pastāstītās un parādītās metodikas! Mani apmierināja gan serviss, gan pasniegšanas maniere. Liels paldies pasniedzējai Egitai. Domāju, ka visprecīzākā auditorija, kurai būtu jāapmeklē šie kursi, ir saistīta ar biroja administratīvajiem darbiem, t.i. biroja administratori, ofisa darbinieki, biroja vadītāji, sekretāri, lietveži.
Inga Boļšakova
lietvede
Daudz jaunas informācijas, labs informācijas avots. Seminārs labi pasniegts. Ļoti patika, ka bija sagatavoti izdales materiāli, ko var paņemt līdz, noteikti tos izmantošu ikdienas darbā. Lektore likās ļoti zinoša, varēja saprast, ka ir pieredze šajā jomā. Varēšu izstrādāt plānu savām ikdienas gaitām, vairāk plānot un sīkāk visu analizēt. Manā gadījumā nav pieredzes un uzskatu, ka šis seminārs ir labs atspēriena punkts, lai uzsāktu savas darba gaitas.
Matīss Martinovs
"InSpe Latvia" pārdošanas pārstāvis
Tēmas bija izsmeļošas un labi sagatavotas. Uzskates materiāli noderēs labākai darba uzdevumu pildīšanai. Ieguvu idejas, kā izvērtēt patreizējo darba specifiku.
Liene Trankale
projektu vadītāja
Ļoti daudz informācijas salīdzinoši īsā laikā. Pasniedzēja – profesionāla. Pozitīvais ieguvums no semināra ir dzirdētie praktiskie piemēri un atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Šo pārdošanas semināru ieteiktu klientu apkalpotājiem un pārdevējiem.
Diāna Zēberga
VAS "Elektroniskie sakari"
Pasniedzēja teicami pārzina visas tēmas, bija labi piemēri no dzīves. Manas būtiskākās semināra atziņas: lai vadītājs vai darbinieks kaut ko labi apgūtu, vajag teikt un mācīt vismaz 7 reizes; komandā galvenais ir komunikācija un atgriezeniskā saite, tas jāsaprot vadītājam; šodienas motivators – elastīgs darba laiks – to jāmēģina iestāstīt vadībai. Ļoti patika dzirdēt citu apmeklētāju pieredzes stāstus personāla vadības jautājumos. Kopumā semināru vērtēju ļoti labi. Izvēlējos to apmeklēt, jo tas var palīdzēt virzīties manā karjerā.
Odeta Indusa
personāla speciālists AS "Augstsprieguma tīkls"
Kurss man pilnīgi apmierināja, daži jautājumi man bija jau zināmi, tomēr paaugstināja manu pārliecību par sevi, ka visu daru pareizi. Ļoti patika, ka teorijā tika izmantoti piemēri no dzīves. Lekcijas notika vieglā formā, ar dalībnieku piedalīšanos un diskusijām, veidojās dialogi. Iegūtās atziņas: kompetenču noteikšana un novērtēšana, tas palīdz izstrādāt un motivēt darbiniekus; motivē arī no psiholoģijas puses; personāla atlase, kā saprast, ka kandidāts atbilst vakancei. Ļoti patika semināra atmosfēra un viegli uztveramie izdales materiāli. Semināru vērtēju izcili! Izvēlējos to apmeklēt, jo tas var palīdzēt virzīties manā karjerā; tas ir posms no mana personīgā attīstības plāna un tas var palīdzēt uzlabot darba izpildi mūsu uzņēmumā.
Jana Hļevicka
personāla atlases speciāliste Marno J
Semināru vērtēju izcili. Ļoti patika pasniedzējas sniegums, strādāja ar atdevi. Apmācību laikā ieguvu šādas atziņas: individuāla komunikācija ar darbiniekiem; iemācījos sevi reāli pārvērtēt; interesanta tēma – jaunu darbinieku adaptācija. Visvairāk patika tēma "iekšējā komunikācija", bija svarīgi uzzināt arī citu kolēģu pieredzi. Izvēlējos tieši šos kursus, jo tas var palīdzēt virzīties manā karjerā un tas ir posms manā personīgajā attīstības plānā.
Elita Lapsiņa
privātpersona
Ļoti labs un noderīgs seminārs. Patika praktiskie piemēri un dažādas situācijas no dzīves, kas palīdzēja vairāk izprast tēmu. Manas atziņas: motivēt sevi, darīt zināmas savas vēlmes un vajadzības, kas varētu celt manu motivāciju; jaunā darbinieka adaptācija – pievērsa lielāku uzmanību jaunā kolēģa adaptācijai uzņēmumā un kolektīvā; pēc kārtējām apmācībām par seminārā apgūto informēt kolēģus (nodot zināšanas). Patika semināra laiki un izdales materiāli. Izvēlējos apmeklēt tieši šīs apmācības, jo tas var palīdzēt virzīties manā karjerā.
Aiga Priede
projektu vadītāja
Mans mērķis bija uzzināt kaut ko jaunu un tas 100% tika sasniegts. Noteikti apsvēršu iespēju apmeklēt citas nodarbības.
Igors Odziņš
uzņēmuma vadītājs

Biznesa izglītības centrs “Biznesa Akadēmija”
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv

LIETVEDĪBAS MĀCĪBU CENTRA SEMINĀRU APMEKLĒTĀJU ATSAUKSMES

5/5
Semināru vērtēju ļoti pozitīvi. Saņēmu jaunas idejas un virzienus kādos meklēt nepieciešamos risinājumus. Semināra apmeklējums atstāja pozitīvas emocijas un jaunu pieredzi turpmākajām darba gaitām, lai vieglāk orientētos šajā jomā. Šo semināru ieteiktu atbildīgajām personām par dokumentu pārvaldības sistēmām, ļoti noderīgi!
Eva Koreņevska
ERGO
Semināra galvenais mērķis - īsi un kodolīgi izstāstīt svarīgākās lietas un pēc tam diskutēt par neskaidrajiem jautājumiem. Ļoti patika pasniedzējas praktiskie padomi un ieteikumi. Iegūtās zināšanas noderēs un noteikti tiks ņemtas vērā turpmākajā darbībā. Patika ideja par lietu vērtību – svarīgāk būtu saprast, kas tiešām ir obligāts, kas būtu jāievēro, lai pilnvērtīgi virzītos uz priekšu. Kopumā semināru vērtēju ļoti labi.
Anta Zvilna
SIA “airBaltic training”
Semināra novērtējum ir ļoti labs. Daudz piemēri no dzīves, kas padara šo semināru interesantāku. Dokumenti ir mana darba ikdiena. Atcerēties to, ko mācīja skolas laikā, bija ļoti lietderīgi. Šo semināru ieteiktu visiem, kas ikdienā strādā ar dokumentiem.
Liene Vīķe
AS “Grobiņa”
Seminārs bija ļoti pamācošs. Tas uzvirza uz pareizā ceļa, lai saprastu, kas tiek pareizi un nepareizi darīts mūsu darba vietā. Noteikti tiks ņemti vērā ieteikumi un piemēri, kas tika minēti semināra laikā. Kopumā seminārs bija ļoti pozitīvs un noderīgs, noteikti ieteiksim saviem kolēģiem
Māris Malnačs, Maira Megne, Viktorija Kuzņecova
AS “Rīgas siltums”
Kopumā semināru vērtēju izcili. Lektore strādā jomā, kurā es un visi materiāli bija atbilstoši mūsu darbības jomai. Iegūtās zināšanas noderēs ļoti, jo semināra laikā varēja uzdot jautājumus uz kuriem pasniedzēja sniedza detalizētas atbildes. Šo semināru ieteiktu izglītības iestāžu darbiniekiem, pārvaldības un valsts iestāžu darbiniekiem, jebkuram, kurš ir saistīts ar dokumentiem.
Baiba Āboliņa
kancelejas vadītāja, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Seminārs bija interesants. Tika sniegtas daudzpusīgas atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Ļoti noderēja informācija par jaunumiem lietvedībā. Tika dots ieskats, kur turpmāk meklēt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem darba gaitās. Kopumā esmu apmierināta par šī semināra izvēli, turpmāk darbs ritēs daudz vieglāk pēc iegūtās informācijas un izdales materiāliem.
Aiga Tonne
lietvede, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Pasniegšanas maniere - interesanta, saistoša, ļoti organizēti kursi. Tēmas - atbilstošas kursa nosaukumam. Informācija plaša, bet pasniegta lakoniski, viss viegli uztverams. Šī semināra pozitīvākās iezīmes ir tās, ka pasniedzēja ir profesionāla un savas jomas eksperte. Seminārs tika veidots diskusiju veidā, kuru laikā visi varēja izpausties un dalīties pieredzē. Tika iegūts liels informācijas klāsts par lietvedību, kas noderēs turpmāk.
Ina Jaunslaviete
lietvedības pārzine, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Pozitīvi ir tas, ka kursi noder arī cilvēkiem, kam nav iepriekšējā pieredze lietvedībā. Ļoti detalizēta un svarīga informācija par izmaiņām likumdošanā. Tika sniegta informācija par to, kur meklēt atbildes ikdienā. Ieteiktu šos kursus ikvienam, kas strādā vai ir gatavi uzsākt darbu lietvedības jomā.
Santa Jermičuka
SIA apdrukas darbnīca "Asigale" valdes priekšsēdētāja
Semināra norisi, tematiku, pasniegšanas manieri vērtēju ļoti labi. Pozitīvākās iezīmes: viegli uztverama informācija, laba atmosfēra. Semināra ietvaros pieejama plaša informācija. Iegūtās zināšanas noteikti tiks pielietotas ikdienas darba gaitā. Manuprāt, seminārs paredzēts biroja darbiniekiem, sekretāriem un lietvežiem.
Alise Betija Kronberga
lietvedības pārzine, "Futbola centrs Daugavpils"
Kopumā semināru vērtēju ļoti labi, patika, ka bija viegli uztverama informācija un piemēri no dzīve. Tika prezentētas dažādas nianses, kas noderēs ikdienas darba. Paldies pasniedzējai, seminārs bija labs.
Linda Laupere
klientu apkalpošanas speciāliste, "Mārupes novada dome"
Kopumā semināru vērtēju labi - tematika aktuāla, informācijas pasniegšana saprotama un labi uztverama. Visvairāk semināra laikā patika pasniedzējas bagātā pieredze un tas, ka viņa pasniedz piemērus no savas pieredzes. Ikdienā noderēs iegūtās zināšanas par elektroniskajiem dokumentiem, jo ar vien vairāk ar tiem sanāk saskarties ikdienā. Ieteiktu semināru visiem, kas ikdienā darbojas ar elektriskajiem dokumentiem.
Sandra Smiltniece
"biroja vadītāja SIA "Graanul Pellets
Pasniegšanas veids bija ļoti labs. Uzzināju dažādus jaunumus. Semināra laikā varēju uzzināt, ko savā darba ikdienā daru pareizi, ko nepareizi. Pēc iegūtās informācijas noteikti mainīsies mana darba ikdiena. Semināru vērtēju pozitīvi.
Elīna Neilande
vecākā lietvede - administratore, AS "Exigen Services Latvija"
Seminārs bija lietišķs, pamatots ar pārdomātu stilu. Ieguvu man svarīgu informāciju un atbildes uz saviem jautājumiem. Savu darbu organizēšu vēl profesionālāk un vienkāršāk. Noteikti ieteikšu šo semināru savām kolēģēm.
Zanda Krastiņa
Siguldas novada, Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis" vadītāja
Ļoti labi izskaidrots seminārs. Semināra laikā varēju iegūt daudz svarīgas informācijas. Seminārs noderēja domu apmaiņai un pieredzes gūšanai, kas turpmāk arī tiks pielietots darbā. Seminārs kalpoja kā labs padomu devējs. Semināru ieteiktu apmeklēt iestāžu vadītājiem un lietvežiem.
Ilze Dzintare
Siguldas novada bibliotēka
Viss saprotamā valodā, atbilstoši tematikai, ļoti kvalitatīvi. Šī semināra laikā var ļoti labi visu izprast par elektroniskajiem dokumentiem. Iegūtās zināšanas ļaus labāk pārzināt dokumentu pārvaldību elektroniskā vidē.
Sandra Orlova
pašnodarbinātā
Ļoti kompetenta pasniedzēja. Seminārs bija ļoti interesants un noderīgs. Semināra pozitīvās iezīmes – pārskatāmie materiāli un kompetence. Pēc semināra apmeklējuma ir precīzāka izpratne elektronisko dokumentu izstrādnē un apritē.
Digna Norbuta
“NBS Mācību vadības pavēlniecības štābs”
Paldies! Seminārs bija interesants - īpaši pasniegšana. Saprotamā, vienkāršā valodā. Tematika 50/50 mana darba sfēra, bet nekad jau nevar būt par daudz zināšanu! Patika vienkāršais pasniegšanas veids. Domāju, ka darbā noderēs daļa no dzirdētā. Ieguvumi - noteikti idejas!
Baiba Luca
SIA "Annels grupa"
Semināru vērtēju pozitīvi. Visvairāk patika, ka semināra ietvaros tika izrunāts kā dzīvē/darbā tas strādā, kā pielieto. Ir iegūta informācija/izpratne par sev neizprastām lietām. Semināru ieteiktu apmeklēt personāla daļas darbiniekiem un biroja vadītājiem.
Evita Veigure
lietvede SIA "LATGRAN"
Seminārs labi organizēts, informācija tiek izklāstīta skaidri, saprotami. Tematika atbilstoša un aktuāla. Vispozitīvāk vērtēju īso un kodolīgo informāciju. Lielākais ieguvums no semināra - zināšanas par galvenajām lietām, kritērijiem, kas jāievēro elektronisko dokumentu radīšanā. Manuprāt, seminārs piemērots visiem, kas rada dokumentus, piedalās to apritē, reģistrēšanā, uzraudzīšanā un saglabāšanā.
Vineta Garā
Madonas novada, Mārcienas pagasta pārvalde
Semināru vērtēju labi! Pozitīvās iezīmes - tiek minēti piemēri salīdzinājumā ar praksi. No seminār ieguvu izskaidrojumus par jauno aprakstīšanas kārtību. Semināru ieteiktu visiem par arhīvu atbildīgajiem darbiniekiem un lietvežiem. Īsais kurss uzņēmuma vadītājiem.
Baiba Strautmane
VAS Latvijas Jūras administrācija
Semināru vērtēju ļoti labi - profesionāls, izzinošs. Ļoti patika, ka savas jomas eksperte, spēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Pēc semināra noklausīšanās ir daudz skaidrāka izpratne par arhīva jomu.
Andrejs Leškovičs
Rīgas pilsētas būvvalde
Man ļoti patika. Ļoti labi pasniegta teorija un prakse. Bija iespēja vēlreiz sistematizēt savas zināšanas, kas noteikti noderēs tālākajā praksē. Semināru ieteiktu uzņēmuma vadītājiem, lietvedības un arhīvu darbiniekiem.
Valentīna Pustovita
AS Citadele banka
Kopumā vērtēju ļoti pozitīvi - lektore stingri pieturējās pie semināra tematikas. Pozitīvi vērtēju praktisko daļu- dokumentu noformēšana un aizpildīšana. Ikdienā arhīva darba pārvaldība ir minimāla, jo nododot lietas arhīvā, izmantojam arhīva darbinieku pakalpojumus. Pamatā vajadzīga info par pareizu dokumentu noformēšanu pirms tiek nodoti arhīvi, kā pareizi lietot - nomenklatūras saturu u.tml. Semināru ieteiktu apmeklēt tiem, kuri atbild par arhīva dokumentiem, tie, kuri uzsākuši darbu ar arhīvu dokumentu pārvaldību.
Linda Lejiņa-Kaire
RD IKSD RKTMC Mazā Ģilde ( administratīvā darba speciāliste)
Semināru vērtēju labi, kompetenta pasniedzēja. Vēlējos atsvaidzināt zināšanas, uzzināt par grozījumiem likumdošanā. Iegūtās zināšanas ļoti noderēs turpmākajā darbā, jo tagad ir liela izpratne par arhivēšanu. Semināru ieteiktu apmeklēt lietvedības speciālistiem.
Dace Ence
biroja vadītāju, SIA "Rolling"
Semināru vērtēju ļoti labi, interesanti bija klausīties. Prieks, ka tika izdalīti arī materiāli. Šo semināru bija vērts apmeklēt, jo līdz šim nebija nekāds priekšstats par šo tēmu. Iegūtās zināšanas noderēs gan esošajā darbā, gan tad, ja darba vieta tiks mainīta. Semināru ieteiktu apmeklēt visiem, kas strādā birojā un ir saskarsme ar dokumentiem.
Liene Lūse
lietvedības pārzine, sporta skola "Arkādija"
Seminārs bija saprotams, labi tika izskaidrots. Ļoti patika, ka bija dažādi piemēri, kas vieglāk ļauj saprast tēmu. Vislielākais ieguvums no semināra - informācijas iegūšana un izaugsme arhīva pārvaldības jautājumos. No iegūtajām zināšanām visvairāk noderēs metodika un pamati kā labāk uzlabot uzņēmuma arhīvu. Semināru ieteiktu apmeklēt personāla speciālistiem, grāmatvežiem un to palīgiem.
Solvita Paramonova
grāmatvede, SIA "Tukuma auto"
Viegli saprotams un noderīgs seminārs. Bija labi dzirdēt arī reālus piemērus no pasniedzējas pieredzes. Pēc semināra ieguvu jaunas idejas, zinu ar ko sākt, lai sagatavotu un sakārtotu biroja arhīvu. Manuprāt, seminārs piemērots biroja vadītājiem, lietvežiem un juristu palīgiem.
Ineta Bērziņa
SIA "Eco Baltia vide"
Mani viss apmierināja, uzzināju daudz ko jaunu. Uzzināju, kā sastādīt nodokļu deklarāciju. Daudz informācijas par nodokļiem un dažādām sociālajām iemaksām.
Kristīne Staško
uzņēmuma īpašnieks