Drukāt
Intensīvais seminārs “Kā strādāt ar personālu: Mazākas algas – augstāka motivācija!” jeb 5 soļu pieeja
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Biznesa trenere, pārdošanas guru.
Dalībnieki/mērķauditorija:
Uzņēmumu īpašnieki un menedžments, pārdošanas un mārketinga speciālisti, studenti, citi interesenti
Cenas:
Ar "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumu (vēl pieejams!) - tikai EUR 99,-
MĒRĶIS
Aizvien lielāka daļa uzņēmumu vadītāji izmanto zināšanas par to, kā motivēt savus darbiniekus, kā izvērtēt efektīvākos motivātorus un kā noturēt labākos profesionāļus savā komandā, tādā veidā palielinot uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un konkurētspēju. Diemžēl šodien uzņēmuma vadītājs varētu teikt, ka „nav jau grūti motivēt, ja ir pietiekami augstas algas un ir iespēja maksāt prēmijas”.

Šis seminārs atbildēs uz jautājumu- kā efektīvi un bez liekiem tēriņiem motivēt darbinieku pēc tam, kad viņa darba samaksa ir samazināta? Semināra mērķis ir sniegt Jums izpratni par motivēšanu un piedāvāt praktiskus instrumentus, kurus varēsiet izmantot līdztekus atalgojuma sistēmas izmaiņām. Semināra saturs tiek balstīts uz pieciem soļiem, pēc kuru apgūšanas Jūs zināsiet, kā paaugstināt savu darbinieku motivāciju.


DARBA METODIKA
Pēc dalības šajā semināra Jūs spēsiet izvērtēt un izprast darbinieku motīvus, izmantot tos darba algas samazināšanas gadījumā, zināsiet un sapratīsiet, kāpēc darbs sniedz labus vai ne tik labus rezultātus un ar ko tas ir saistīts. Ar iegūtajām zināšanām Jūs varēsiet izvērtēt, kādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai motivētu darbiniekus un sasniegtu labākus darba rezultātus, un veicinātu gan uzņēmuma darba vides uzlabošanos, gan tā ekonomisko izaugsmi.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Semināra saturs:

1. SOLIS - definējiet

Pirmais uzdevums, pirms uzsākt pārmaiņas uzņēmumā vai komandā, ir precīzi definēt sasniedzamo mērķi, cik esat gatavi veltīt laiku un resursus. Semināra gaitā būs iespēja izvērtēt konkrētu situāciju piemērus un izvērtēt labākos, šai situācijai piemērotākos, risinājumus.

2. SOLIS – saprotiet

Šis solis ļaus saprast motīvus un uzzināt, ko pētījumos ir atklājuši zinātnieki, kuru nolūks bija noskaidrot, kas var paaugstināt darbinieku sniegumu. Iepazīstot dažādas teorijas par motivāciju, Jūs varēsiet izvērtēt visu darbinieku kopējos un katra darbinieka individuālos motīvus, un izvēlēties atbilstošākos motivēšanas veidus.
Šajā semināra daļā tiks aplūkots:
-Motivācijas definīcijas;
-motivāciju teorijas;
-motivēšanas veidi, u.c.

3. SOLIS - uzziniet

Trešais solis palīdzēs uzzināt darbinieku apmierinātību ar darbu un darbinieku lojalitāti uzņēmumam. Ņemot vērā, ka gan viens, gan otrs var būt tiešs indikators tam, vai darbinieks vēlas palikt strādāt uzņēmumā un, cik labi viņš to darīs, šajā solī tiks sniegta informācija un praktiski „instrumenti“ apmierinātības ar darbu un lojalitātes noteikšanai.
Šajā semināra daļā tiks aplūkots:
- Definīcija, ko nozīmē apmierinātība ar darbu;
- lojalitātes definīcija;
- apmierinātības ar darbu un lojalitātes nozīme uzņēmumā un to noteikšana.

4. SOLIS – izvērtējiet

Ceturtais solis ļaus izvērtēt efektīva atalgojuma sistēmas nozīmi. Samazinot darbinieka atalgojumu ir jārēķinās ar motivācijas pazemināšanos, taču to var atkal paaugstināt- izstrādājot pārdomātu un uzņēmumam piemērotu atalgojuma sistēmu. Rūpīgi izvērtējot uzņēmuma iespējas un ieviešot jaunu atalgojuma sistēmu var ne tikai samazināt izdevumus, bet arī padarīt darba procesus daudz organizētākus un efektīvākus.
Šajā semināra daļā tiks aplūkots:
- Kas ir efektīva atalgojuma sistēma;
- efektīvas atalgojuma sistēmas veidi;
- ieguvumi.

5. SOLIS – pielietojiet

Apkopo iegūto informāciju un izmanto to! Šajā daļā tiks aplūkoti dažādi ieteikumi praktiskai zināšanu izmantošanai. Lai darbinieki uzņemtu izmaiņas pēc iespējas atsaucīgāk, tiks aplūkoti arī praktiski padomi, kā ieviest jauninājumus uzņēmumā.
Šajā semināra daļā tiks aplūkots:
- Atalgojuma sistēmas veidošana un ieviešana;
- ieteikumi jauninājumu ieviešanā, u.c.CITA INFORMĀCIJA
Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta apliecība. Semināra cenā iekļauti izdales materiāli un divas kafijas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs “Biznesa Akadēmija”
Tālrunis 20355559
info@seminari.lv