Drukāt
Praktiskais vienas dienas seminārs DARBA LIKUMDOŠANA KATRAM UZŅĒMUMAM UN IESTĀDEI
Norises laiks: 9. augustā plkst. 10.00–13.30
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-)


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. Darba sludinājums, darba līgums. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa un darba līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti.

2. Kā izvēlēties atbilstošāko līguma veidu? Raksturīgākās kļūdas darba līguma. Kā nepieļaut kļūdas?

3. Darba līguma forma un saturs. Darba līguma nianses.


– darba līgums kā pareizi sastādīt?

– pārbaudes laiks;

– stacionāra vai mobila darbavieta;

– darba līguma izbeigšana;

– darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā

– darba līgumu paraugi (ar darbinieku, valdes locekli u.c.)


4. Darba kārtība un darba laika organizēšana.

5. Darba līguma grozīšana.

6. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.


– darbinieka uzteikums un termiņi;

– darba devēja uzteikums un tā termiņi;

– uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi;

– kam ir priekšrocības turpināt darba attiecības un kā noteikt prioritātes;

– no kā jāuzmanās, atlaižot darbiniekus.


7. Darba laika jēdziens:


– darba dienas un nedēļas ilgums;

– nepilns darba laiks un virsstundu darbs.


8. Darba laika uzskaites veidi, un ne tikai:


– normālais darba laiks;

– nepilnais darba laiks;

– nakts darbs;

– virsstundu darbs, virsstundu darba kompensēšana, kurās nedēļas dienās jāpiešķir apmaksātā atpūta?

– maiņu darbs;

– summētā darba laika uzskaite;

– darbs svētku dienās.


9. Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, īslaicīga prombūtne.

10. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksas aprēķināšana darbiniekam, ievērojot normatīvo aktu prasības un darbiniekam noteikto darba laiku.

11. Atvaļinājumi un papildatvaļinājumi


– kārtējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;

– ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.12. Tiesu prakses apskats. Kur visbiežāk kļūdās darba devējs?

13. Atbildes uz jautājumiem.


CITA INFORMĀCIJA
Semināra noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.

Semināra norise – 3. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-likumdosana
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv