Drukāt
Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA.
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Biznesa trenere, pārdošanas guru.
Cenas:
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,-(standarta semināra cena - EUR 599,-).
MĒRĶIS
Mācību mērķis: Priekšstata veidošana un pieredzes apmaiņa par personālvadībā nepieciešamajām zināšanām, procesiem, personālvadības attīstības tendencēm.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Mācību saturs:

-Personāla nozīme biznesā nenovērtēta jeb pārvērtēta?
-Prognozes un darba tirgus;
-Personāla vadības būtība, funkcijas un uzdevumi . Plānošana, atlase. Personāla vadības stratēģija-instruments uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Darbinieku apmierinātības tiešā ietekme uz uzņēmuma rezultātiem. Personāla novērtēšana.
-Personāla vadības politika, personāla vadības stratēģija, mērķu nospraušana, darbinieku sasniegumu izvērtēšana;
-Personāla plānošana uzņēmumā, personāla atlases process, metodes.
-Amata apraksts – piesaistīts prasību profilam un amata pienākumiem.Kā atrast labu darbinieku?
-Personāla atlases process, atlases metodes, mērķtiecīgu sludinājuma sastādīšana
-Personāla izvēles metodes. Pretendentu atlase.
-Darba piedāvājums un atteikums.Darbinieka adaptācija. Ar vai bez darbaudzinātāja?
-Noslēpumainās nianses darbinieka profilā, kas nosaka veiksmīgas sadarbības pamatus.
-Darba interviju vadītprasme. Darba interviju veidi un metodes
-Darba interviju instrumenti – testi, aptaujas.
-Kura vadības nostāja – ‘par’vai ‘pret’ attīstības pārrunām – pareizāka?
-Personāla novērtēšanas mērķis, nepieciešamība un uzdevumi
-Personāla novērtēšanas sistēmas ieviešana
-Personāla novērtēšanas pamatkritēriji. Personāla novērtēšanas anketas.
-Darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunas – instruments darba izpildes novērtēšanai un personīgās attīstības plānošanai. Daudzpusīga vērtējuma ietekme uz ilgtspējas indeksu.

Personāls kā iekšējais klients:

-Personības tipi un to izpausmes;
-Darbs ar iebildumiem;
-Negatīvi noskaņota klienta/darbinieka nomierināšana;
-Konstruktīvas sarunas veidošana, lai izslēgtu konflikta iespēju;
-Attieksme un tās nozīme komunikācijā.

Arī personālam varētu būt Stresori darbā

-Stresa pārvarēšana;
-Saskatīt pozitīvo darbā un ikdienas dzīvē;
-Pozitīvās psiholoģijas ieteikumi;
-Darbinieka motivatoru noteikšana un realizācija;
-Motivācijas dimensijas un tām atbilstošā motivēšana;
-Motivēšana deleģēšanas procesā;
-Motivējošas darba vides izveide;
-Pašmotivācija.

CITA INFORMĀCIJA
Apmācību kursa noslēgumā tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv