Drukāt
Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA.
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26. februāris plkst. 10:00 - 13:30
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
Vineta Ikauniece - Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Cenas:
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,-(standarta semināra cena - EUR 599,-).
MĒRĶIS
Mācību mērķis: Priekšstata veidošana un pieredzes apmaiņa par personālvadībā nepieciešamajām zināšanām, procesiem, personālvadības attīstības tendencēm.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Mācību saturs:
1. PERSONĀLA VADĪBAS BŪTĪBA, MĒRĶIS, UZDEVUMI; PERSONĀLA VADĪBAS AKTUALITĀTES, ATTĪSTĪBAS TENDENCES UN IZAICINĀJUMI
• Personāla vadītāja lomas organizācijā
• Svarīgākās kompetences šodienas personāla atlases speciālistam
• Personīgais tēls/zīmols. Darba devēja tēla komponenti
• Darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes 2020. g
• Kas notiek ES valstīs? Atalgojuma salīdzinājums
• Kā piesaistīt labu darbinieku? Motivējošu faktoru darba ņēmējam pētījuma rezultāti

2. PERSONĀLA ATLASE – PRIORITĀTE No1
• Personāla atlases process
• Amata apraksts
• Kompetenču modelis, iedalījums, piemēri kompetenču modeļiem, kompetenču vērtēšana
• Kur un kā meklēt darbiniekus
• Darba piedāvājuma sludinājums
• Darba interviju mērķi, uzdevumi
• Darba interviju stratēģijas un veidi
• Apspriežamās un neapspriežamās darba intervijas tēmas
• Kandidāta novērtēšanas kļūdas
• Strukturētas darba intervijas shēma
• Intervētājam nepieciešamās īpašības un kompetences

3. PERSONĀLA IEVADĪŠANA DARBĀ, PERSONĀLA ADAPTĀCIJA - KĀ NOTURĒT DARBINIEKU
• Pārbaudes laika uzdevumi
• Stihiskā un organizētā adaptācija
• Adaptācijas etapi un kritēriji
• Kritiskie posmi darbinieku adaptācijā
• Adaptācijas veidi : Psihofizioloģiskā; Sociāli-psiholoģiskā; Profesionālā; Organizacionālā
• Psiholoģiskais kontrakts
• Jaunā darbinieka adaptācijas piemērs
• Darba atiecību pārtraukšana, Exit intervija

4. IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA – VEIKSMES FAKTORS VAI STRESA UN BAUMU IEMESLS
• Kādiem mērķiem var kalpot Iekšējā komunikācija?
• Personālvadības atbildība par iekšējo komunikāciju uzņēmumā
• Iekšējās komunikācijas efektivitātes kritēriji
• Iekšējās komunikācijas līdzekļi un veidi
• Atgriezeniskās saites funkcijas
• Komunikācijas formas ar darbiniekiem

5. DARBA IZPILDES PLĀNOŠANA UN NOVĒRTĒŠANA- SVARĪGĀKAIS VADĪBAS INSTRUMENTS
• Darba izpildes novērtēšanas mērķi un novērtēšanas plāns
• Aktuālās personāla novērtēšanas metodes
• Biežāk vērtētākie darba izpildes kritēri un vērtējuma skalas
• Paškontroles jautājumi pirms novērtēšanas vadītājam
• Novērtēšanas procesa soļi uzņēmumā
• Efektīvas veiktspējas vadības sistēmas raksturojums un ieguvumi

6. PERSONĀLA MĀCĪBAS, ATTĪSTĪBA – KONKURĒTSPĒJAS NODROŠINĀŠANAI
• Kā noteikt mācību vajadzības
• Mācību vajadzību analīzes paņēmieni
• Zināšanas-prasmes-kompetences
• Izglītība-mācības-attīstība jēdzienu savstarpējā saistība
• Zināšanu pārvaldība uzņēmumā
• Nepārtrauktā mācīšanās organizācijas attīstībai
• Biežāk izmantotie mācību veidi
• Nosacījumi efektīvai apmācībai
• Pēctecības plānošana

7. PERSONĀLA MOTIVĀCIJA – ATBILDES UZ JAUTĀJUMU – KĀDĒĻ
• Iekšējās un ārējā motivācijas atšķirības un noderīgums
• Motivācijas elementi, kategorijas
• Taisnīgums un gaidas
• Profesionalitāte, piederība, nozīmība
• Darba vide, vadība un organizācijas kultūra kā motivējošs vai demotivējošs faktors
• Individuālie motivāciju ietekmējošie faktori, grūtības motivēšanā
• Kad motivēt
• Iedvesmošana kā motivācijas paņēmiens
• Individuālā komunikācija ar darbinieku
• Vadītāju motivēšanas spēju kritēriji
• Atalgojuma sistēma kā motivātorsCITA INFORMĀCIJA
Apmācību kursa noslēgumā tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Vietu skaits apmācību kursā ir ierobežots, tāpēc visi, kas vēlas pieteikties apmācībām, aicināti savlaicīgi sazināties pa tālruni 20355559, vai rakstīt uz e-pastu: info@seminari.lv Pieteikšanās termiņš: 22. septembris (ieskaitot). Var pieteikties arī vairāki dalībnieki no viena uzņēmuma.