Drukāt
Komunikācijas prasmju meistarklase: Konfliktu risināšana. Sarunu vešanas prasmes
Norises laiks: 2. martā plkst. 10.00–16.00
Lektori:
Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadīju
Dalībnieki/mērķauditorija:
Kurss būs noderīgs vadītājiem, klientu apkalpošanas darbiniekiem, pārdevējiem, visiem attiecību veidošanai gan lietišķajā, gan personiskajā saskarsmē.
Cenas:
pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99 + PVN (standarta cena EUR 249 + PVN).
MĒRĶIS
Iepazīstināt ar konfliktu risināšanas stratēģijām, noteikt sev raksturīgo uzvedības veidu konfliktsituācijā. Apzināties veiksmīgas komunikācijas priekšnoteikumus, trenēt klausīšanās iemaņas.ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Sarunas sastāvdaļas. Sarunas sagatavošana un plānošana. Uzsvari un akcenti.
Verbālās komunikācijas būtība un struktūra, runātāja un klausītāja mijiedarbība, runas tehnikas un klausīšanās veidi.
Sarunas priekšnosacījumi – māka klausīties un formulēt viedokli. Aktīva un pasīva klausīšanās.
Neverbālās (spontānās) komunikācijas būtība un struktūra: acu kontakts un sejas izteiksme, pieskārieni un ķermeņa kontakts, žesti ķermeņa pozas – par ko tie liecina.
Signāli, kā atpazīt konflikta draudus. Konfliktu risināšanas taktikas.
Valodas formas – runa un raksti. Līdzības un atšķirības – publiskā runa/ikdienas runa.
Veiksmīgas lietišķas sarunas aspekti. Par ko stāsta apģērbs un izturēšanās.
Argumentēšanas spēks elementi un veiksmīgas sarunas priekšnosacījumi: dzirdamība, saprotamība, mērķtiecība, interesantums, dikcija, literārā valoda.


Nodarbība norit labvēlīgā gaisotnē, rēķinoties ar katra dalībnieka individuālo pieredzi, prasmēm un pieredzi. Notiek jaunu zināšanu atklāsme, mijiedarbība, pieredzes apmaiņa un savu “spēka punktu” apzināšana un stiprināšana.


CITA INFORMĀCIJA
Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.

Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/prasmes-parliecinat
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv