Drukāt
Praktiskais vienas dienas seminārs UZŅĒMUMA IENĀKUMA NODOKĻA (UIN) LIKUMA PRAKTISKA PIEMĒROŠANA UN DEKLARĀCIJAS AIZPILDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-)


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. Jaunās UIN deklarācijas aizpildīšanas pamatprincipi.

2. Deklarācijas jaunā forma un taksācijas periods – mēnesis.

3. Deklarācija iesniegšana par pārskata gada pēdējo mēnesi un iesniegtās deklarācijas precizēšana.

4. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.

5. Reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumu norakstīšanai piemērojamie kritēriji.

6. Nodokļa bāzē iekļaujamo procentu aprēķins.

7. Nerezidentu ar nodokli apliekamais objekts, likmes un nodokļa ieturēšanas kārtība.

8. Ar nodokli apliekamās bāzes noteikšana šādos gadījumos:

– uzņēmumam samazinot nesadalīto peļņu 2019. gadā;

– norakstot debitoru parādus;

– izsniedzot aizdevumu saistītajam uzņēmumam;

– izmaksājot dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas;

– norakstot zaudējumus;

– samazinot uzkrājumus;

– samazinot vai palielinot pamatkapitālu;

– norakstot ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus;

– norakstot reprezentācijas izdevumus;

– norakstot personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus;

– aprēķinot nodokļa bāzē iekļaujamos procentu maksājumus;

– piemērojot atvieglojumus par ārvalstīs nomaksāto nodokli;

– piemērojot atvieglojumus par ziedojumiem;

– maksājumi nerezidentam, ja nodoklis nav ieturēts.

9. Jauna kārtība “šaubīgo parādu jautājumos”.

10. Transferta cenu politika jaunajā UIN modelī.

11. Procentu aprēķināšanas un atskaitīšanas jautājumi.

12. Ieturējuma nodokļa jautājumi – rezidences sertifikāti un ne tikai?

13. Nodokļa likme, pārmaksātais nodoklis un tā aprēķināšanas kārtība.

14. Atbildes uz jautājumiem.


CITA INFORMĀCIJA
Semināra noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.

Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/uin-likuma-piemerosana
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv