Drukāt
Praktiskais seminārs: UZŅĒMUMA KLIENTU OBLIGĀTĀ IZPĒTE, RISKU NOTEIKŠANA, PATIESĀ LABUMA GUVĒJI, JAUNI SODI UN STARPTAUTISKO SANKCIJU IEVĒROŠANA. SLIEKŠŅA DEKLARĀCIJA. JAUNI GROZĪJUMI NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS LIKUMĀ, S
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
Apmācību iespējas:

SEMINĀRS KLĀTIENĒ, Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga (pieejams pēc 14.04.)
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 89,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59,-.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Kas ir Finanšu izlūkošanas dienests?
Proliferācija.
Jauni likuma subjekti, kam nepieciešama obligāti NILLN sistēma.
Kas jādara pilnīgi visiem uzņēmumiem un iestādēm?
Starpnieki darījumos, kas saistīti ar grāmatvedību, nodokļu konsultācijām, revīziju, nekustamo īpašumu.
Antikvāru lietu tirgotāji, izsoļu nami.
Maksātnespēja un likvidācija.

Fizisko personu datu apstrādes politika.
ES regula.
Citu personu pienākums attiecībā uz informācijas sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem.
Likuma prasību izpildei nepieciešamās informācijas pieejamība likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles institūcijām no Latvijas Republikas informācijas sistēmām.
Fizisko personu datu apstrādes vispārīgie nosacījumi


Sliekšņa deklarācija.
Kam ir obligāta neatkarīga audita funkcija?
Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija".
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.
Atbildīgā darbinieka iecelšana.
Kādi jauni pienākumi ir jāveic likuma subjektam, kas jauns jāizstrādā NILLN politikā?

Prasības augstākās vadības loceklim un par šā likuma prasību izpildi atbildīgajam darbiniekam un pretendenta atbilstības izvērtēšana.
Kas jādara, ja likuma subjekts nespēj veikt noteiktos klienta izpētes pasākumus.
Klienta izpēte arī nekustamā īpašuma pirkšanas, pārdošanas un nomas darījumā.
Klienta izpēte pirms darījuma un pēc tam regulāri.
Aizliegums uzturēt anonīmus kontus un anonīmus individuālos seifus.
Starpniecība un kontrole.
Patiesā labuma guvēja noskaidrošana.
Ziņošanas pienākums.
Ārvalstu subjekts.
Informācijas glabāšana.
Informācijas saņemšana no VID un UR.
Informācija par nerezidentu.
Darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība.
Kad neiestājas atbildība?
Klienta padziļināta izpēte.
Papildus prasības klienta izpētē. MK noteikumi.
VID sniegtā informācija par politisku personu. Informācijas pieprasīšanas, izsniegšanas, glabāšanas kārtība.
Darījuma attiecības ar klientu no augsta riska trešās valsts.
Vienkāršota klienta izpēte.


Attālināti maksājumi.
Priekšapmaksas karšu maksājumi.
Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem. Ziņošanas pienākums.
Ziņojuma par aizdomīgu darījumu saturs.
Informācijas saņemšana un apstrāde.

Sliekšņa deklarācija. Sliekšņa deklarācijas iesniegšana. Kad tā jāiesniedz obligāti?
Sliekšņa deklarācijas iesniegšanas gadījumi, saturs un kārtība.
Rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu.
Informācijas apmaiņa starp kredītiestādēm un finanšu iestādēm.
Jaunas uzraugošās institūcijas.
Informācijas glabāšanas pienākums un informācijas izpaušana kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām.
Informācijas apmaiņa un sadarbība starp kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām.
Sankciju piemērošana.
Licences apturēšana. Sertifikāta anulēšana. Darbības apturēšana , norēķinu apturēšana u.c.
Ziņošana par šā likuma pārkāpumiem (arī iespējamiem) uzraudzības un kontroles institūcijai un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu.
Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.


CITA INFORMĀCIJA

Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/sankciju-ieverosana
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv