Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. martā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. februārī no plkst. 10.00–14.00 vai 18. martā plkst. 10.00–14.00, vai 24. martā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2. martā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. aprīlī un 29. aprīlī no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. februārī plkst. 10.00–13.30 vai 10. martā plkst. 14.30–18.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. marts, 27. marts un 17. aprīlis no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. februārī no plkst. 14.30–18.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. februāris, 7. marts, 21. marts un 4. aprīlis plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februārī plkst. 10.00–15.00 vai 20. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. februārī, 4. martā, 11. martā un 18. martā no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. februārī, 27. februārī (9.30–13.30) un 13. martā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. martā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. martā, 31. martā un 8. aprīlī, 15. aprīlī un 22. aprīlī plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. februārī, 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. februārī plkst. 10.00–15.00 vai 27. martā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. martā plkst. 14.30–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. martā, 18. martā, 31. martā un 9. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. martā, 14. aprīlī un 23. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Semināri
Semināri » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » Praktiskais grāmatvedības seminārs "Gatavošanās gada pārskatam. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Inventarizācija."
Praktiskais grāmatvedības seminārs "Gatavošanās gada pārskatam. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Inventarizācija."
Norises laiks: 17. februārī plkst. 10.00–13.30
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
Cena pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) - tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 149,-)
MĒRĶIS
Ir stājušās spēkā jaunas prasības gada pārskatu sagatavošanā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām, kā arī finanšu pārskatu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Tomēr Gada pārskata struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība joprojām daudziem uzņēmējiem sagādā zināmas grūtības.

Lai parūpētos par to, ka viss ir pareizi noformēts un darbā ar Gada pārskatu iesniegšanu netiek pieļautas kļūdas, ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko vienas dienas semināru “Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sastādīšana un iesniegšana EDS sistēmā”.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu par gada pārskata struktūru un sastāvu atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas, kā arī revīzijas noteikumiem, dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņām un citiem svarīgiem jautājumiem.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. Gada pārskata struktūra un sastāvs atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas.

2. Gada pārskatu revīzijas noteikumi, ierobežotā pārbaude.

3. Dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņas.

4. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes un vērtības izmaiņas.

5. Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumu uzskaites kārtība un novērtēšana.

6. Finanšu palīdzības un ziedojumu uzskaite un novērtēšana.

7. Notikumu pēc bilances datuma attēlošanas kārtība.

8. Uzkrājumu veidošana atvaļinājumu apmaksai un uzkrātie ieņēmumi un saistības.

9. Dividenžu un ārkārtas dividenžu izmaksas īpatnības.

10. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām.

11. Tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu sagrozīšanu un kļūdu labošana.

12. Prasības gada pārskata parakstīšanai, apstiprināšanai un publicēšanai.

13. Gada pārskatu pielikumu sastādīšana Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.

– bilances posteņu uz 31.12.2019. analīze;

– nesadalītās peļņas, debitoru parādu un uzkrājumu nedrošiem parādiem, kas uzrādīti bilancē 31.12.2019., izlietošana
gada apliekamā ienākuma noteikšanā, zaudējumu, kas uzrādīti UIN deklarācijā par 2018. gadu, samazināšana 2019. gadā;

– dividenžu, kas uzrādītas bilancē uz 31.12.2018., ietekme uz UIN 2019. gadā.

14. Atbildes uz jautājumiem.


CITA INFORMĀCIJA
Semināra noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV