Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. janvārī no pl. 13.00 – 14.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. janvāris, 18. janvāris, 25. janvāris no pl. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22., 23. janvāris plkst. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris plkst. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16., 18., 23., 25. janvārī no pl. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris plkst. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26. februāris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. janvāris, 13. februāris, 13. marts plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26., februāris plkst. 14:00 - 17:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. janvāris, 20. februāris, 20. marts plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. decembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februāris plkst. 10:00 - 15:00
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Biznesa apmācību kurss BIROJU VADĪTĀJU AKADĒMIJA
Biznesa apmācību kurss BIROJU VADĪTĀJU AKADĒMIJA
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26., februāris plkst. 14:00 - 17:30
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
Vineta Ikauniece - Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Cenas:
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta semināra cena - EUR 599,-).
MĒRĶIS
Apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu vai atsvaidzinātu prasmes organizēt biroja dokumentu pārvaldību (lietvedību), kā arī veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu, uzņēmuma izaugsmes iespēju apzināšanu un tiekšanos pēc panākumiem, jo bez šiem faktoriem biroja administratora darbs nav iedomājams.


DARBA METODIKA
Biroja vadītāja loma uzņēmumā ir nenovērtējama, proti, viņa pārziņā ir ne tikai informācijas sagatavošana, informācijas aprites organizēšana, uzņēmuma dokumentācijas pārzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, vadības konsultēšana par iespējamiem risinājumiem, piedalīšanās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, darbu izpildes termiņu kontrolēšana un saskaņošana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana. Jā, smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājam ieņem ļoti svarīgu vietu prasmju sarakstā, taču nekādi neizdosies kļūt par uzņēmuma svarīgāko un spēcīgāko posmu bez visaptverošām zināšanām lietvedībā, psiholoģijā, mārketingā, klientu servisā un iekšējā komunikācijā.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Dokumentu izstrāde un noformēšana, dokumentu pārvaldības juridiskie aspekti:

Dokumentu pārvaldība uzņēmumā;
Pārvaldes dokumentu izstrādāšana un noformēšana saskaņā ar jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
Uzņēmuma lietvedības procesu organizācija (dokumentu apgrozība, reģistrācija, darbs ar elektroniskajiem dokumentiem);
Dokumenta juridiskais spēks;
Rīkojuma dokumentu, izziņu un pārskatu dokumentu, organizatorisko dokumentu, sarakstes dokumentu un personāla dokumentu noformēšanas juridiskie aspekti.


Dokumentu glabāšanas prasības, elektronisko un tradicionālo dokumentu arhivēšana:

Elektronisko un tradicionālo dokumentu un arhīvu pārvaldības prasības;
Dokumentu uzskaite un reģistrācija;
Dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana un arhīviskās vērtības noteikšana;
Iesniegšana arhīvā un iznīcināšana;
Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Saskarsme ar klientu, apkalpošanas kvalitātes veicināšana:

Profesionālas klientu apkalpošanas filozofija;
Tēla un priekšstata nozīme komunikācijā;
Etiķete un labs serviss;
Pirmā iespaida radīšana;
Klienta vajadzību noskaidrošana;
Klienta apkalpošanas prasmju pilnveidošana;
Rūpes par klienta interesēm;
Klientu apkalpošanas speciālists kā pievienotā vērtība;
Vizītes analīze;
Lojalitātes veicināšana.


Iekšējās komunikācijas, jeb "biroja dzīves" veidošana, veiksmīga personāla sadarbība:

Pozitīvā komunikācija jeb konstruktīvā kritika;
Augsta līmeņa komunikatoram nepieciešamās spējas;
Ieteikumi komunikācijas prasmju uzlabošanā;
Kolektīva saliedēšana;
Personība un komanda;
Uzņēmuma vadītāja loma iekšējās komunikācijas veidošanā;
Pārmaiņu vadība;
Darbinieku profesionālo prasmju identificēšana un vadīšana;
Darbinieku tiekšanās pēc vienota mērķa.


Darbs ar sarežģītajiem klientiem, konfliktsituāciju analīze:

Personības tipi un to izpausmes;
Darbs ar klienta iebildumiem;
Negatīvi noskaņota klienta nomierināšana;
Konstruktīvas sarunas veidošana, lai izslēgtu konflikta iespēju;
Neapmierinātie klienti - atbildības uzņemšanās, atvainošanās, adekvāta rīcība;
Emociju kontrolēšana, savaldīšanās un pašrelaksācija;
Attieksme un tās nozīme komunikācijā.


Stress darba procesā, tā vadība un pārvarēšana:

Kā rodas stress un ko tas ietekmē;
Stresa pārvarēšana;
Pozitīvā psiholoģija, jeb kā saskatīt pozitīvo darbā un ikdienas dzīvē;
Ko nozīmē pilnvērtīgi dzīvot, būt laimīgam;
Labo domu koncentrēšana uz savām vēlmēm;
Pozitīvo emociju ietekme uz dzīves uztveri;
Labklājības pamatelementu apzināšana;
Pozitīvās psiholoģijas ieteikumi.


Motivācija un tās nozīme ceļā uz panākumiem:

Darbinieka motivatoru noteikšana un realizācija
Motivācijas dimensijas un tām atbilstošā motivēšana;
Paņēmieni, kas ļauj noteikt darbinieka unikālo motivācijas karti;
Darbinieka unikālās motivācijas kartes sasaiste ar darba
uzdevumiem;
Motivēšana deleģēšanas procesā;
Motivējošas darba vides izveide.


CITA INFORMĀCIJA
Apmācību kursa noslēgumā tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs “Biznesa Akadēmija”
Diāna Rudzīte
Tālrunis 20355559
info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV