Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. aprīlī no plkst. 9.30–12.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1. aprīlī (attālināti), 22. aprīlī (attālināti), 29. aprīlī (attālināti) un 22. maijā (klātienē) no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. aprīlis (tiešsaistē), 27. aprīlis (klātienē) un 15. maijs no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. aprīlī (attālināti), 12. maijā (attālināti), 20. maijā un 26. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 31. martā, 14. aprīlī un 23. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 31. martā un 9. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. maijā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. aprīlī un 29. aprīlī no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Apmācību norises laiks: 6. aprīlī, 11. maijā un 1. jūnijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. aprīlī, 5. maijā, 12. maijā, 28. maijā un 4. jūnijā no plkst. 14.30–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. aprīlī plkst. 10.00–16.00
Semināri
Semināri » Personas datu aizsardzības un lietvedības izglītības centrs » Personas datu aizsardzības speciālista apmācības
Personas datu aizsardzības speciālista apmācības
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Norises vieta: Rīga
Lektori:
komerctiesību un datu aizsardzības eksperts
Dalībnieki/mērķauditorija:
Jebkura persona ar augstāko izglītību tiesību zinātņu vai informācijas tehnoloģiju jomā.
Cenas:
EUR 605,00 (ieskaitot PVN)piesakoties līdz 31.12.2019., tikai EUR 550,00 (ar PVN). Standarta dalības maksa – EUR 605 (ar PVN).
MĒRĶIS
Sagatavot Personas datu aizsardzības speciālistu.

Uzņēmumu un institūciju skaits, kuras var apkalpot viens datu aizsardzības speciālists nav ierobežots, līdz ar to arī paveras lieliskas iespējas papildus nopelnīt vai pat veidot patstāvīgu komercdarbību, jo šādas personu datu bāzes nepieciešams apkalpot gandrīz katrā uzņēmumā, bet sertificētu speciālistu skaits pagaidām ir neliels.

Vēl ieguvumi:

- iegūt detalizētas zināšanas par to, kā strādāt ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma regulējumu un ko darīt attiecībā ar Datu valsts inspekciju;

- kurā gadījumā atbildīgs par personas datu saņemšanu un nodošanu ir Jūsu uzņēmums, bet kurā gadījumā Jūsu sadarbības partneris;

- spēja izvērtēt Jūsu uzņēmuma mārketinga, izložu vai datu bāžu vai jebkādas citas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu aizsardzības likumam;

- nepieļaut Fizisko personu datu aizsardzības likuma pārkāpumus, kuri var novest pie administratīvā soda un konkurētspējas pazemināšanās.DARBA METODIKA
Ir stājušies spēkā grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā, kas skar datu subjektu informēšanas regulējumu, videonovērošanas un citas personas datu apstrādes obligātu reģistrāciju Datu valsts inspekcijā, personas datu nodošanu uz ārvalstīm, kā arī citus jautājumus. Savukārt, Eiropas Parlaments akceptēja pirmajā lasījumā Datu aizsardzības regulas projektu, kas, cita starpā, palielina personas datu aizsardzības speciālista lomu gan valsts un pašvaldības iestādēs, gan privātajā komercdarbībā.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. DIENA

21.08.2019. - Biroju centrs “VALDO” – Rīgā, Bauskas ielā 58A: lielā konferenču zāle 2.stāvā no plkst.10.00 līdz plkst.17.15 (8 akadēmiskās nodarbību kontaktstundas). Pasniedzējs: mg.iur. Māris Ruķers.

Jautājumi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679

9:50 - Reģistrācija un izdales materiālu izsniegšana

10:00 - Ievads, apmācību organizācija un ar to saistītie jautājumi

10:15-11:30 - Privātuma aizsardzības regulējuma attīstība pasaulē un Eiropā: kāpēc to vajag? Personas datu aizsardzības tiesību regulējums Eiropā un Latvijā. Datu aizsardzības reforma Eiropas Savienībā. Personas datu aizsardzība Eiropas Savienības institūcijās.

11:30 - KAFIJAS PAUZE

11:45-13:15 - Personas datu aizsardzības jēdzieni, termini un definīcijas – izpratne.

13:15 - PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

14:00-15:30 - Vispārīgās datu aizsardzības Regulas piemērošanas joma. Personas datu apstrādes likums. Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo personas datu apstrādes likums. Teritoriālās piemērošanas problēmas un Eiropas Savienības tiesas prakse.

15:30 - KAFIJAS PAUZE

14:45-17:15 - Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. Piekrišanas un leģitīmās intereses novērtējuma izpratne. Izņēmumi.
2. DIENA

23.08.2019. - Biroju centrs “VALDO” – Rīgā, Bauskas ielā 58A: lielā konferenču zāle 2.stāvā no plkst.10.00 līdz plkst.17.15 (8 akadēmiskās nodarbību kontaktstundas). Pasniedzējs: mg.iur. Māris Ruķers.

Jautājumi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679

10:00-11:30 - Personas datu apstrādes principi. Personas datu apstrāde – personas datu glabāšana. Personas datu apstrāde parādu piedziņas jomā.

11:30 - KAFIJAS PAUZE

11:45-13:15 - Īpašas kategorijas personas datu apstrāde: tiesiskie pamati un problēmas. Automātisku lēmumu pieņemšana un profilēšana. Amatpersonas tiesības pieprasīt un saņemt personas datus.

13:15 - PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

14:00-15:30 - Datu subjekta tiesību katalogs. Datu subjekta tiesības uz kompensāciju. Privātuma politikas izstrāde: kam tur jābūt?

15:30 - KAFIJAS PAUZE

15:45-17:15 - Personas datu nodošanas uz ārvalstīm un trešajām valstīm – regulējuma izpratne. “Privātuma vairoga” sistēma.

3. DIENA

27.08.2019. - Biroju centrs “VALDO” – Rīgā, Bauskas ielā 58A: lielā konferenču zāle 2.stāvā no plkst.10.00 līdz plkst.17.15 (8 akadēmiskās nodarbību kontaktstundas). Pasniedzējs: mg.iur. Māris Ruķers.

Jautājumi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679

10:00-11:30 - Informācijas sistēmu pamatjēdzieni un izpratne. Informācijas sistēmas aizsardzības pamatprincipi un Eiropas Savienības “Kiberdrošības direktīva”. Tehniskās un organizatoriskās prasības personas datu apstrādē. Prasības valsts un pašvaldību informācijas sistēmām.

11:30 - KAFIJAS PAUZE

11:45-13:15 - Praktiskās nodarbības: situāciju analīze un uzdevumi. Līgums ar apstrādātāju – vienošanās formas un nosacījumi

13:15 - PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

14:00-15:30 - Personas datu apstrāde pēc noklusējuma. Personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma veikšana un apspriešanās. Personas datu apstrādes reģistrs. Personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņošana

15:30 - KAFIJAS PAUZE

15:45-17:15 - Personas datu aizsardzības uzraudzības sistēma un Latvijas Datu valsts inspekcijas tiesības. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. Personas datu aizsardzības speciālista statuss, funkcijas un pienākumi.

4. DIENA

28.08.2019. – Biroju centrs “VALDO” – Rīgā, Bauskas ielā 58A: lielā konferenču zāle 2.stāvā no plkst.10.00 līdz plkst.17.15 (8 akadēmiskās nodarbību kontaktstundas). Pasniedzējs: mg.iur. Māris Ruķers.

Dažādi ar personas datu aizsardzību saistīti jautājumi

10:00–11:30 – Organizāciju brīvprātīgā sertifikācija. Rīcības kodeksi.

11:30 – KAFIJAS PAUZE

11:45–13:15 – Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums. Informācijas atkalizmantošana.

13:15 – PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

14:00–15:30 - Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē. Personas datu aizsardzība un elektroniskā komercija, komerciālu paziņojumu izsūtīšanas kārtība un atbildība. Sīkdatnes. ES Regulas projekts par datu aizsardzību elektronisko sakaru nozarē.

15:30 – KAFIJAS PAUZE

15:45–17:15 – Tiesībaizsardzības nolūkiem apstrādājamo personas datu likums. Atbildība par Regulas pārkāpumiem. Diskusijas un jautājumi.

17:15 – Noslēgums. Apliecību izsniegšana.


Noslēgumā tiek izsniegta īpaša apliecība par apmācību programmas noklausīšanos. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas
pauzes.CITA INFORMĀCIJA
Apmācības vada Mg.iur. Māris Ruķers

Katrā nodarbības dienā paredzētas 2 kafijas pauzes.

Apmācību noslēgumā tiek izsniegta apliecība.

Apmācības notiek Valdo centrā, Bauskas ielā 58A, Rīgā.
Kontaktinformācija:
SIA "E-SABIEDRĪBAS RISINĀJUMI"
22345961
info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV