Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. jūnijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. jūlijs, 16. jūlijs, 23. jūlijs, 30. jūlijs plkst. 17.00–21.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 8. jūlijā, 15. jūlijā, 22. jūlijā, 29. jūlijā no plkst. 15:00–19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijā, 10. jūlijā, 17. jūlijā, 19. jūlijā, 24. jūlijā, 26. jūlijā un 31. jūlijā no plkst. 18:00–21:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 4., 7., 12., 13. jūnijā plkst. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. augustā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2. augusts, 9. augusts, 16. augusts, 23. augusts, 30. augusts plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi. - par VID tematiskajām pārbaudēm; - vispārīgās z
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. un 18. jūlijā plkst. 14.00–20.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. jūlijs, 16. jūlijs, 23. jūlijs, 30. jūlijs plkst. 17.00–21.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. jūlijā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 29. jūlijā no plkst. 10.30–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. jūnijā no plkst. 17.00–20.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijs un 7. augusts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. jūlijā no plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 8. jūlijā (plkst. 10.00–13.30), 22. jūlijā (plkst. 14.00–18.00) un noslēguma apmācība – 5. augustā (plkst. 10.00–13.30).
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijs un 7. augusts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. jūlijā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 8. jūlijā, 15. jūlijā, 22. jūlijā, 29. jūlijā no plkst. 15:00–19:00
Semināri
Semināri » Praktiskā Mārketinga Akadēmija » Seminārs un meistarklase: Integrētais mārketings un mārketinga komunikācija - uzņēmuma veiksmes stratēģijas pamats
Seminārs un meistarklase: Integrētais mārketings un mārketinga komunikācija - uzņēmuma veiksmes stratēģijas pamats
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
MBM, mārketinga, pārdošanas vadības un pētījumu metožu eksperte
Dalībnieki/mērķauditorija:
Uzņēmumu īpašnieki un menedžments, pārdošanas, mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālisti, studenti un citi interesenti
Cenas:
EUR 99, pateicoties "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (standarta cena EUR 199).
MĒRĶIS
Praktiskā semināra mērķis ir uzņēmējiem un vadītājiem dot un nostiprināt zināšanas un izpratni par mārketinga lomu uzņēmumos, mārketinga pielietojumu vadīšanas paradigmas kontekstā, lai attīstītu prasmes izmantot tirgus izpētes metodes, analizēt mārketinga vadības sistēmu tās pielietošanas iespējas. Praktiskā semināra apmeklētājiem tiks skaidrota mārketinga nozīme uzņēmumos, mārketinga elementu komplekss kopumā, tirgus izpētes metodes, tirgus segmentēšana, kā arī sniegtas zināšanas par klientorientētas pieejas nepieciešamību uzņēmuma darbībā un to, kā izvēlēties piemērotākos komunikācijas veidus klientu piesaistīšanai.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. Integrētā mārketinga būtība un nozīme
• Mārketings kā biznesa filozofijas un veiksmes stratēģijas pamats;
• Mārketinga koncepcijas;
• Mārketinga elementi.

2. Mārketinga galveno elementu raksturojums un izmantošana uzņēmējdarbībā
• Prece un tās pievienotā vērtība;
• Cena un tās ietekme uz mārketinga aktivitātēm;
• Vieta kā preces pieejamības kritērijs;
• Preču virzīšanas tirgū nepieciešamība.

3. Mārketinga darbības pamatprincipi
• Tirgus izpēte un mārketinga pētījumu vadīšana;
• Tirgus segmentēšana;
• Preces un uzņēmuma pozīcijas nostiprināšana tirgū- pozicionēšanas
stratēģijas nozīme;
• Klientorientētu attiecību vadīšana.

4. Integrētā mārketinga komunikācijas komplekss
• Mārketinga komunikācijas nepieciešamība;
• Komunikāciju galvenie elementi;
• Mārketinga sistēmas komunikatīvie līdzekļi: reklāma, sabiedriskās attiecības,
preču pārdošanas veicināšana un tiešā pārdošana.


CITA INFORMĀCIJA
Seminārus vada MBM, mārketings, pārdošanas vadības un pētījumu metožu eksperte Iveta Liniņa.

Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta apliecība.

Semināru norise no pl.10:00 - 16:00, ar kafijas pauzi.
Kontaktinformācija:
„Praktiskā Mārketinga akadēmija”
Tālrunis: 25922672
info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV