Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Apmācību norises laiks: 6. aprīlī, 11. maijā un 1. jūnijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. aprīlī (attālināti), 12. maijā (attālināti), 20. maijā un 26. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. marts no plkst. 9.30–12.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 31. martā un 9. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1. aprīlī (attālināti), 22. aprīlī (attālināti), 29. aprīlī (attālināti) un 22. maijā (klātienē) no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. aprīlis (tiešsaistē), 27. aprīlis (klātienē) un 15. maijs no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. aprīlī un 29. aprīlī no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 31. martā, 14. aprīlī un 23. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. aprīlī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. aprīlī, 5. maijā, 12. maijā, 28. maijā un 4. jūnijā no plkst. 14.30–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. martā vai 1. aprīlī, vai 4. aprīlī (sestdien) no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. maijā plkst. 15.00–18.00
Semināri
Semināri » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » Praktiskais grāmatvedības seminārs "Gatavošanās gada pārskatam. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Inventarizācija."
Praktiskais grāmatvedības seminārs "Gatavošanās gada pārskatam. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite. Inventarizācija."
Norises laiks: 31. martā plkst. 10.00–14.00
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
Apmācību iespējas:

SEMINĀRS KLĀTIENĒ, Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga (pieejams pēc 14.04.)
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 89,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59,-.
MĒRĶIS
Ir stājušās spēkā jaunas prasības gada pārskatu sagatavošanā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām, kā arī finanšu pārskatu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Tomēr Gada pārskata struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība joprojām daudziem uzņēmējiem sagādā zināmas grūtības.

Lai parūpētos par to, ka viss ir pareizi noformēts un darbā ar Gada pārskatu iesniegšanu netiek pieļautas kļūdas, ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko vienas dienas semināru “Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sastādīšana un iesniegšana EDS sistēmā”.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu par gada pārskata struktūru un sastāvu atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas, kā arī revīzijas noteikumiem, dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņām un citiem svarīgiem jautājumiem.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Inventarizācijas veikšana. Dokumentu noformēšana. Korekciju veikšana.
Pamatlīdzekļu inventarizācija. UIN un PVN ietekme. Nekustamais īpašums un citi objekti. Objektu pāreja reorganizācijā.
Reprezentatīvās automašīnas, UIN un PVN aprēķināšana.
Mazvērtīgais inventārs.
Degvielas pārpalikums. Saimniecības preču, kancelejas preču un citu preču inventarizācija. Vai atlikumus koriģē?
Krājumu inventarizācija. Krājumu zudumi, iztrūkums, pārpalikums, pavadzīmes. Korekcijas grāmatvedībā. Izdevumu koriģēšana.
Debitoru un kreditoru pārbaude un saskaņošana. Vai veidot uzkrājumus? Kad norakstīt zaudētos parādus? UIN un PVN ietekme.
Kases pārbaude. Ja kasē nav naudas...?
Avansa norēķinu personas. IIN un VSAOI ietekme.
Aizdevumi vadībai. IIN vai UIN. Procenti. IIN deklarācija.
Saistītas personas. Tranzītcenas. UIN aprēķināšana, PVN koriģēšana. Jaunumi 2020. gadā.
Nerezidenti. Vai ir jāietur nodoklis? Dokumentu noformēšana.
Uzkrājumi. Debitori, garantijas, tiesu darbi.
Uzkrātie ieņēmumi. Būvniecība un citi pakalpojumi.
Uzkrātās saistības. Noslēgtie līgumi, kas attiecas uz pērno gadu, janvāra rēķini par decembri.
Nākamo periodu ieņēmumi un to norakstīšana. Finansējums pamatlīdzekļiem. Ziedojumi un dāvinājumi. Mazvērtīgi priekšmeti.
Nākamo periodu izdevumi. Avansa rēķini.
Rezerves. Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana. Vai jāmaksā UIN?
Ieņēmumu un izdevumu atzīšana. Starpniecība. Tūrisms un apsaimniekošana.
Pamatlīdzekļu uzskaite.
GP posteņi.
PL vērtības kritērijs.
Detaļu uzskaite.
PL sākotnējā vērtība.
PL iegādes vērtība.
Ražošanas pašizmaksa.
PL apmaiņa.
Finansējuma saņemšana par PL iegādi.
PL novērtēšana pēc sākotnējās vērtības.
Izdevumi, kas saistīti ar PL.
PL novērtēšana.
PL nolietojums.
PL nolietojums UIN aprēķināšanai.
PL pārvērtēšana.
Ieguldījuma īpašumi un to novērtēšana.
PL izslēgšana.
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu objektu pārvietošana uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem un informācijas sniegšana.
Bioloģiskie aktīvi.
Krājumu uzskaite.
Krājumu dokumentācija.
Krājumu novērtēšana.
Krājumu nocenošana.
Krājumu norakstīšana.


Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV