Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. jūlijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi. - par VID tematiskajām pārbaudēm; - vispārīgās z
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. augustā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. augustā, 21. augustā, 4. septembrī plkst. 10.00–13.30.
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. un 13. augustā plkst. 10.00–14.00, 20. un 27. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. jūlijā no plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21., 23., 27., 28. augustā plkst. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. jūlijā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijs un 7. augusts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 29. un 30. augustā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 29. jūlijā no plkst. 10.30–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. augustā, 19. augustā plkst. 10.00–14.00, 26. augustā un 2. septembrī plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. jūnijā no plkst. 17.00–20.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. augustā, 19. augustā plkst. 10.00–14.00, 26. augustā un 2. septembrī plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. augusts, 16. augusts, 23. augusts, 30. augusts, 6. septembris plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. un 13. augustā plkst. 10.00–14.00, 20. un 27. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. augustā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. augusts, 16. augusts, 23. augusts, 30. augusts, 6. septembris plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. septembris, 12. septembris, 19. septembris, 26. septembris, 3. oktobris, 10. oktobris, 17. oktobris plkst. 18:00–21:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijs un 7. augusts plkst. 10.00–16.00
Semināri
Semināri » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » Praktiskais vienas dienas seminārs: GADA PĀRSKATA UN KONSOLIDĒTĀ GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ
Praktiskais vienas dienas seminārs: GADA PĀRSKATA UN KONSOLIDĒTĀ GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA UN IESNIEGŠANA EDS SISTĒMĀ
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Nodokļu konsultante
Cenas:
Cena pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) - tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 149,-)
MĒRĶIS
Ir stājušās spēkā jaunas prasības gada pārskatu sagatavošanā saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām, kā arī finanšu pārskatu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. Tomēr Gada pārskata struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība joprojām daudziem uzņēmējiem sagādā zināmas grūtības.

Lai parūpētos par to, ka viss ir pareizi noformēts un darbā ar Gada pārskatu iesniegšanu netiek pieļautas kļūdas, ikvienam ir iespēja apmeklēt praktisko vienas dienas semināru “Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sastādīšana un iesniegšana EDS sistēmā”.

Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt visu par gada pārskata struktūru un sastāvu atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas, kā arī revīzijas noteikumiem, dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņām un citiem svarīgiem jautājumiem.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. Gada pārskata struktūra un sastāvs atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas.

2. Gada pārskatu revīzijas noteikumi, ierobežotā pārbaude.

3. Dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņas.

4. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes un vērtības izmaiņas.

5. Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumu uzskaites kārtība un novērtēšana.

6. Finanšu palīdzības un ziedojumu uzskaite un novērtēšana.

7. Notikumu pēc bilances datuma attēlošanas kārtība.

8. Uzkrājumu veidošana atvaļinājumu apmaksai un uzkrātie ieņēmumi un saistības.

9. Dividenžu un ārkārtas dividenžu izmaksas īpatnības.

10. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām.

11. Tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu sagrozīšanu un kļūdu labošana.

12. Prasības gada pārskata parakstīšanai, apstiprināšanai un publicēšanai.

13. Gada pārskatu pielikumu sastādīšana Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.

– bilances posteņu uz 31.12.2019. analīze;

– nesadalītās peļņas, debitoru parādu un uzkrājumu nedrošiem parādiem, kas uzrādīti bilancē 31.12.2019., izlietošana
gada apliekamā ienākuma noteikšanā, zaudējumu, kas uzrādīti UIN deklarācijā par 2018. gadu, samazināšana 2019. gadā;

– dividenžu, kas uzrādītas bilancē uz 31.12.2018., ietekme uz UIN 2019. gadā.

14. Atbildes uz jautājumiem.


CITA INFORMĀCIJA
Semināra noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV