Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. decembrī no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi. - par VID tematiskajām pārbaudēm; - vispārīgās z
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. novembris un 4. decembris plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Semināra norises vieta:
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 10. janvārī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. decembrī no plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. novembris plkst. 18:00–21:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. decembrī, 16. decembrī un 6. janvārī no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 4. decembrī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. janvārī plkst. 18.00–21.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. augustā, 21. augustā, 4. septembrī plkst. 10.00–13.30.
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 18. decembrī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. janvārī, 20. janvārī plkst. 14.00–18.00, 27. janvārī un 3. februārī plkst. 13.30–17.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. jūlijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. janvārī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. un 13. augustā plkst. 10.00–14.00, 20. un 27. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvārī plkst. 10.00–15.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. septembris, 20. septembris, 27. septembris, 4. oktobris, 11. oktobris plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. decembrī plkst. 15:00–18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. novembrī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 10. decembrī plkst. 14.30–18.00, 16. decembrī, 18. decembrī, 8. janvārī plkst. 13.30–17.00 un 15. janvārī plkst. 14.30–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. janvāris plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21., 23., 27., 28. augustā plkst. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. janvārī plkst. 14.30–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. jūlijā no plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvārī plkst. 14.30–18.00
Aktualitātes
Aktualitātes » Īpašā seminārā tiks sniegta aktuālākā informācija pamatlīdzekļu uzskaitē valsts un pašvaldību budžeta iestādēs
Īpašā seminārā tiks sniegta aktuālākā informācija pamatlīdzekļu uzskaitē valsts un pašvaldību budžeta iestādēs
Pievienots: 20.09.2012

Atsaucoties uz pieaugošo interesi par 2009.gada 15.decembrī pieņemtajiem LR MK noteikumiem Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" attiecībā uz pamatlīdzekļu uzskaiti, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas Izglītības centrs (LZRA IC) 18.oktobrī rīkos īpašu semināru.

Seminārā tiks sniegta aktuālā informācija pamatlīdzekļu uzskaitē valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, padziļinot prasmi pielietot vienotus pamatprincipus un pamatnostādnes to uzskaitē.

Iegūtās zināšanas tiks nostiprinātas ar praktiskiem piemēriem un ieteikumiem dokumentu izstrādei procedūrām, kuras veicamas, lai izpildītu noteikumos ietvertās normas. Tiks veidotas diskusijas par optimālākajām darbībām saistībā ar pamatlīdzekļu novērtēšanu, būtiskuma noteikšanu un citiem jautājumiem, kas obligāti veicami gada noslēgumā un kuri reglamentēti 2009.gada 15.decembrī pieņemtajos LR MK noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"".

Šajā seminārā plaši tiks skatīta pamatlīdzekļu sākotnējā atzīšana, to iegādes vai izveidošanas (ražošanas) vērtība, pamatlīdzekļu nolietojuma uzskaite, metodes, praktiskā rīcība, dokumentēšana ietverot bilancē, līzingā iegādāto pamatlīdzekļu uzskaite, pamatlīdzekļa rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana, amortizētās aizstāšanas izmaksas, kā arī atsavināšanai paredzēto pamatlīdzekļu uzskaite, mantiskā ieguldījuma kapitālsabiedrībās uzrādīšana, kārtībā, kādā pārskata gada beigās jānovērtē vai nepastāv pazīmes, kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu vērtības būtisku samazinājumu. Tālākās darbības, ja tiek konstatētas vērtības samazināšanās pazīmes: patiesā vērtība-lietošanas vērtība-atgūstamā vērtība un šo darbību dokumentēšana un citi jautājumi.

Semināru vadīs mg.oec., dipl.uir, zvērināta revidente Anita Kursīte, kas apmeklētājiem sniegs skaidrojumus un atbildes un neskaidrajiem jautājumiem.

Mācības norisināsies 18.oktobrī no plkst.9.30 - 13.30 . Interesenti aicināti pieteikt dalību zvanot pa tālruni 67223338 vai rakstot e-pastu: lzraic@lzra.lv

Top.LV