Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. augusts, 16. augusts, 23. augusts, 30. augusts, 6. septembris plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 29. un 30. augustā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. un 13. augustā plkst. 10.00–14.00, 20. un 27. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijs un 7. augusts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijs un 7. augusts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. augustā, 19. augustā plkst. 10.00–14.00, 26. augustā un 2. septembrī plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. augustā, 19. augustā plkst. 10.00–14.00, 26. augustā un 2. septembrī plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi. - par VID tematiskajām pārbaudēm; - vispārīgās z
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21., 23., 27., 28. augustā plkst. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. augusts, 16. augusts, 23. augusts, 30. augusts, 6. septembris plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. augustā, 21. augustā, 4. septembrī plkst. 10.00–13.30.
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. jūlijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. augustā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. jūlijā no plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. augustā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. septembris, 12. septembris, 19. septembris, 26. septembris, 3. oktobris, 10. oktobris, 17. oktobris plkst. 18:00–21:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. jūlijā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. un 13. augustā plkst. 10.00–14.00, 20. un 27. augustā plkst. 10.00–13.30
Semināri
Semināri » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls
KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM – praktiskais semināru cikls
Norises laiks: 9. augusts, 16. augusts, 23. augusts, 30. augusts, 6. septembris plkst. 10.00–13.30
Lektori:
Nodokļu konsultante
Cenas:
Cena: pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – viss apmācību kurss tikai EUR 299,- (standarta cena EUR 599,-).


DARBA METODIKA
9. augustā – “Darba likumdošana katram uzņēmumam un iestādei (dažādu praktisku situāciju skaidrojumi)“ 1. Darba sludinājums, darba līgums. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa un darba līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti. 2. Kā izvēlēties atbilstošāko līguma veidu? Raksturīgākās kļūdas darba līguma. Kā nepieļaut kļūdas? 3. Darba līguma forma un saturs. Darba līguma nianses. darba līgums kā pareizi sastādīt? pārbaudes laiks; stacionāra vai mobila darbavieta; darba līguma izbeigšana; darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā darba līgumu paraugi (ar darbinieku, valdes locekli u.c.) 4. Darba kārtība un darba laika organizēšana. 5. Darba līguma grozīšana. 6. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās. darbinieka uzteikums un termiņi; darba devēja uzteikums un tā termiņi; uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi; kam ir priekšrocības turpināt darba attiecības un kā noteikt prioritātes; no kā jāuzmanās, atlaižot darbiniekus. 7. Darba laika jēdziens: darba dienas un nedēļas ilgums; nepilns darba laiks un virsstundu darbs. 8. Darba laika uzskaites veidi, un ne tikai: normālais darba laiks; nepilnais darba laiks; nakts darbs; virsstundu darbs, virsstundu darba kompensēšana, kurās nedēļas dienās jāpiešķir apmaksātā atpūta? maiņu darbs; summētā darba laika uzskaite; darbs svētku dienās. 9. Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, īslaicīga prombūtne. 10. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksas aprēķināšana darbiniekam, ievērojot normatīvo aktu prasības un darbiniekam noteikto darba laiku. 11. Atvaļinājumi un papildatvaļinājumi: kārtējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi; ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums. 12. Tiesu prakses apskats. Kur visbiežāk kļūdās darba devējs? 13. Atbildes uz jautājumiem. 16. augustā – “PVN likuma praktiskā piemērošana uzņēmumiem un iestādēm“ 1. Jauni grozījumi PVN likumā un MK noteikumos Nr. 17 “PVN normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības PVN maksāšanai un administrēšanai” īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei; kā piemēro PVN būvniecības pakalpojumiem, ko sniedz PVN nemaksātājs? īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru, integrālās shēmas ierīču un spēļu konsoļu piegādēm; īpašs nodokļa piemērošanas režīms metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem; īpašs nodokļa piemērošanas režīms sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei; kā aprēķināt PVN, pārsniedzot reģistrācijas slieksni? vai jāatmaksā PVN, izstājoties no PVN maksātāju reģistra? kā atskaitīt priekšnodokli par precēm, kas iegādātas pirms reģistrācijas PVN reģistrā? priekšnodokļa atskaitīšanas perioda izmaiņas. 2. Jauni grozījumi MK noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par PVN deklarācijām” jauna kārtība, aizpildot PVN deklarāciju; jauni darījumu kodi; biežāk pieļautās kļūdas aizpildot PVN deklarāciju un pielikumus. 3. PVN piemērošana pakalpojumiem iekšzemē un pārrobežu darījumos: PVN piemērošana reklāmas, mārketinga, konsultāciju pakalpojumiem; PVN piemērošana kravu pārvadāšanas pakalpojumiem; PVN piemērošana transportlīdzekļu nomai; PVN piemērošana pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu. 4. PVN piemērošanas un priekšnodokļa atskaitīšanas jautājumi: kā piemēro PVN, iegādājoties preces “eBay”? vai var atskaitīt priekšnodokli, ja preces iegādātas ar PVN neapliekamiem darījumiem? 5. Preču piegādes un iegādes ES teritorijā: preču eksports, kā pareizi PVN deklarācijā norādīt preču eksportu no ES uz trešajām valstīm? preču imports arī īpašajā PVN režīmā, kāda likme piemērojama importa kravu noformēšanas pakalpojumiem? 6. PVN piemērošana pakalpojumiem ar trešajām valstīm: pakalpojumi ES uzņēmumam; pakalpojumi trešās valsts uzņēmumam, kuram ir PVN numurs; pakalpojumi trešās valsts uzņēmumam, kura valstī nav PVN; pakalpojumu īpašās normas; pakalpojuma uzrādīšana PVN deklarācijā. 7. Priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem ar praktiskiem piemēriem: kādos gadījumos var veikt priekšnodokļa korekciju par zaudētā parāda summu? vai jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācija? 8. PVN gada deklarācijas aizpildīšanas kārtība: apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija; maksājamā nodokļa vai atskaitītā priekšnodokļa korekcija; kā noteikt atskaitāmā priekšnodokļa proporciju par taksācijas gadu? vai jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācija? 9. Atbildes uz jautājumiem. 23. augustā – “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un VSAOI piemērošana praktiskās situācijās“ 1. Izmaiņas IIN likmēs: progresīvā IIN likme; atšķirīgas IIN likmes dažādu veidu ieņēmumiem. 2. Neapliekamie ienākumi. 3. Diferencētais neapliekamais minimums gada diferencētais neapliekamais minimums VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums pensiju neapliekamais minimums 4. IIN atvieglojumi par apgādājamiem 5. Attaisnotie izdevumi: attaisnotie izdevumi par ārstniecības pakalpojumiem un izglītības izdevumiem; iemaksas privātajos pensiju kontos un uzkrājošā dzīvības apdrošināšana; autoru izdevumi; attaisnoto izdevumu jaunā piemērošanas kārtība. 6. Apliekamā ienākuma noteikšana algota darba u.c. ienākumiem. 7. Jaunumi saimnieciskās darbības veicējiem: izdevumu ierobežotā piemērošana; pamatlīdzekļu nolietojums; avansa maksājumi; izmaiņas patentmaksas maksātājiem. 8. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas kārtība. 9. Izmaiņas VSAOI piemērošanā: sociālo iemaksu likmju izmaiņas; veselības apdrošināšana; VSAOI no autoratlīdzībām; VSAOI pašnodarbinātām personām. 10. Atbildes uz jautājumiem. 30. augustā – "Par autotransporta izmantošanu uzņēmumā un iestādē. Izdevumu atlīdzināšanas īpatnības" 1. Autotransporta izmaksu uzskaite. 2. Jauna kārtība vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanā, nodokļa taksācijas periods. 3. Transportlīdzekļu nodokļa samaksas kārtība, atbrīvojums no samaksas un maksāšanas kārtības maiņa. 4. Transportlīdzekļu nodokļa atgriešanas kārtība. 5. Kā pareizi noformēt līgumattiecības par personiskā autotransporta izmantošanu uzņēmuma (iestādes) vajadzībām. 6. Prasības sagatavojot nolikumu par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmumā vai iestādē ( nolikums, dokumentu noformēšanas paraugi u.c.). Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas. 6. septmebrī – “UIN likuma praktiska piemērošana un deklarācijas aizpildīšana un iesniegšana EDS sistēmā“ 1. Jaunās UIN deklarācijas aizpildīšanas pamatprincipi. 2. Deklarācijas jaunā forma un taksācijas periods – mēnesis. 3. Deklarācija iesniegšana par pārskata gada pēdējo mēnesi un iesniegtās deklarācijas precizēšana. 4. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi. 5. Reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumu norakstīšanai piemērojamie kritēriji. 6. Nodokļa bāzē iekļaujamo procentu aprēķins. 7. Nerezidentu ar nodokli apliekamais objekts, likmes un nodokļa ieturēšanas kārtība. 8. Ar nodokli apliekamās bāzes noteikšana šādos gadījumos: uzņēmumam samazinot nesadalīto peļņu iepriekšējā gadā; norakstot debitoru parādus; izsniedzot aizdevumu saistītajam uzņēmumam; izmaksājot dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas; norakstot zaudējumus; samazinot uzkrājumus; samazinot vai palielinot pamatkapitālu; norakstot ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus; norakstot reprezentācijas izdevumus; norakstot personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus; aprēķinot nodokļa bāzē iekļaujamos procentu maksājumus; piemērojot atvieglojumus par ārvalstīs nomaksāto nodokli; piemērojot atvieglojumus par ziedojumiem; maksājumi nerezidentam, ja nodoklis nav ieturēts. 9. Jauna kārtība “šaubīgo parādu jautājumos”. 10. Transferta cenu politika jaunajā UIN modelī. 11. Procentu aprēķināšanas un atskaitīšanas jautājumi. 12. Ieturējuma nodokļa jautājumi – rezidences sertifikāti un ne tikai? 13. Nodokļa likme, pārmaksātais nodoklis un tā aprēķināšanas kārtība. 14. Atbildes uz jautājumiem.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
“Darba likumdošana katram uzņēmumam un iestādei (dažādu praktisku situāciju skaidrojumi)“

1. Darba sludinājums, darba līgums. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa un darba līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti.
2. Kā izvēlēties atbilstošāko līguma veidu? Raksturīgākās kļūdas darba līguma. Kā nepieļaut kļūdas?
3. Darba līguma forma un saturs. Darba līguma nianses.

darba līgums kā pareizi sastādīt?
pārbaudes laiks;
stacionāra vai mobila darbavieta;
darba līguma izbeigšana;
darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā
darba līgumu paraugi (ar darbinieku, valdes locekli u.c.)
4. Darba kārtība un darba laika organizēšana.
5. Darba līguma grozīšana.
6. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās.

darbinieka uzteikums un termiņi;
darba devēja uzteikums un tā termiņi;
uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi;
kam ir priekšrocības turpināt darba attiecības un kā noteikt prioritātes;
no kā jāuzmanās, atlaižot darbiniekus.
7. Darba laika jēdziens:

darba dienas un nedēļas ilgums;
nepilns darba laiks un virsstundu darbs.
8. Darba laika uzskaites veidi, un ne tikai:

normālais darba laiks;
nepilnais darba laiks;
nakts darbs;
virsstundu darbs, virsstundu darba kompensēšana, kurās nedēļas dienās jāpiešķir apmaksātā atpūta?
maiņu darbs;
summētā darba laika uzskaite;
darbs svētku dienās.
9. Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, īslaicīga prombūtne.
10. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksas aprēķināšana darbiniekam, ievērojot normatīvo aktu prasības un darbiniekam noteikto darba laiku.
11. Atvaļinājumi un papildatvaļinājumi:

kārtējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;
ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.
12. Tiesu prakses apskats. Kur visbiežāk kļūdās darba devējs?
13. Atbildes uz jautājumiem.


5. aprīlī “UIN likuma praktiska piemērošana un deklarācijas aizpildīšana un iesniegšana EDS sistēmā“

1. Jaunās UIN deklarācijas aizpildīšanas pamatprincipi.
2. Deklarācijas jaunā forma un taksācijas periods – mēnesis.
3. Deklarācija iesniegšana par pārskata gada pēdējo mēnesi un iesniegtās deklarācijas precizēšana.
4. Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.
5. Reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumu norakstīšanai piemērojamie kritēriji.
6. Nodokļa bāzē iekļaujamo procentu aprēķins.
7. Nerezidentu ar nodokli apliekamais objekts, likmes un nodokļa ieturēšanas kārtība.
8. Ar nodokli apliekamās bāzes noteikšana šādos gadījumos:

uzņēmumam samazinot nesadalīto peļņu 2018.gadā;
norakstot debitoru parādus;
izsniedzot aizdevumu saistītajam uzņēmumam;
izmaksājot dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas;
norakstot zaudējumus;
samazinot uzkrājumus;
samazinot vai palielinot pamatkapitālu;
norakstot ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus;
norakstot reprezentācijas izdevumus;
norakstot personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus;
aprēķinot nodokļa bāzē iekļaujamos procentu maksājumus;
piemērojot atvieglojumus par ārvalstīs nomaksāto nodokli;
piemērojot atvieglojumus par ziedojumiem;
maksājumi nerezidentam, ja nodoklis nav ieturēts.
9. Jauna kārtība “šaubīgo parādu jautājumos”.
10. Transferta cenu politika jaunajā UIN modelī.
11. Procentu aprēķināšanas un atskaitīšanas jautājumi.
12. Ieturējuma nodokļa jautājumi – rezidences sertifikāti un ne tikai?
13. Nodokļa likme, pārmaksātais nodoklis un tā aprēķināšanas kārtība.
14. Atbildes uz jautājumiem.5. aprīlī – “PVN likuma praktiskā piemērošana uzņēmumiem un iestādēm“

1. Jauni grozījumi PVN likumā un MK noteikumos Nr. 17 “PVN normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības PVN maksāšanai un administrēšanai”

īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei;
kā piemēro PVN būvniecības pakalpojumiem, ko sniedz PVN nemaksātājs?
īpašs nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru, integrālās shēmas ierīču un spēļu konsoļu piegādēm;
īpašs nodokļa piemērošanas režīms metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem;
īpašs nodokļa piemērošanas režīms sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei;
kā aprēķināt PVN, pārsniedzot reģistrācijas slieksni?
vai jāatmaksā PVN, izstājoties no PVN maksātāju reģistra?
kā atskaitīt priekšnodokli par precēm, kas iegādātas pirms reģistrācijas PVN reģistrā?
priekšnodokļa atskaitīšanas perioda izmaiņas.
2. Jauni grozījumi MK noteikumos Nr. 40 “Noteikumi par PVN deklarācijām”

jauna kārtība, aizpildot PVN deklarāciju no 01.01.2018.;
jauni darījumu kodi;
biežāk pieļautās kļūdas aizpildot PVN deklarāciju un pielikumus.
3. PVN piemērošana pakalpojumiem iekšzemē un pārrobežu darījumos:

PVN piemērošana reklāmas, mārketinga, konsultāciju pakalpojumiem;
PVN piemērošana kravu pārvadāšanas pakalpojumiem;
PVN piemērošana transportlīdzekļu nomai;
PVN piemērošana pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu.
4. PVN piemērošanas un priekšnodokļa atskaitīšanas jautājumi:

kā piemēro PVN, iegādājoties preces “eBay”?
vai var atskaitīt priekšnodokli, ja preces iegādātas ar PVN neapliekamiem darījumiem?
5. Preču piegādes un iegādes ES teritorijā:

preču eksports, kā pareizi PVN deklarācijā norādīt preču eksportu no ES uz trešajām valstīm?
preču imports arī īpašajā PVN režīmā, kāda likme piemērojama importa kravu noformēšanas pakalpojumiem?
6. PVN piemērošana pakalpojumiem ar trešajām valstīm:

pakalpojumi ES uzņēmumam;
pakalpojumi trešās valsts uzņēmumam, kuram ir PVN numurs;
pakalpojumi trešās valsts uzņēmumam, kura valstī nav PVN;
pakalpojumu īpašās normas;
pakalpojuma uzrādīšana PVN deklarācijā.
7. Priekšnodokļa korekcija zaudētiem parādiem ar praktiskiem piemēriem:

kādos gadījumos var veikt priekšnodokļa korekciju par zaudētā parāda summu?
vai jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācija?
8. PVN gada deklarācijas aizpildīšanas kārtība:

apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija;
maksājamā nodokļa vai atskaitītā priekšnodokļa korekcija;
kā noteikt atskaitāmā priekšnodokļa proporciju par taksācijas gadu?
vai jāiesniedz pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācija?
9. Atbildes uz jautājumiem.

26. aprīlī – “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un VSAOI piemērošana praktiskās situācijās“

1. Izmaiņas IIN likmēs:

progresīvā IIN likme;
atšķirīgas IIN likmes dažādu veidu ieņēmumiem.
2. Neapliekamie ienākumi.
3. Diferencētais neapliekamais minimums

gada diferencētais neapliekamais minimums
VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums
pensiju neapliekamais minimums
4. IIN atvieglojumi par apgādājamiem
5. Attaisnotie izdevumi:

attaisnotie izdevumi par ārstniecības pakalpojumiem un izglītības izdevumiem;
iemaksas privātajos pensiju kontos un uzkrājošā dzīvības apdrošināšana;
autoru izdevumi;
attaisnoto izdevumu jaunā piemērošanas kārtība.
6. Apliekamā ienākuma noteikšana algota darba u.c. ienākumiem.
7. Jaunumi saimnieciskās darbības veicējiem:

izdevumu ierobežotā piemērošana;
pamatlīdzekļu nolietojums;
avansa maksājumi;
izmaiņas patentmaksas maksātājiem.
8. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas kārtība.
9. Izmaiņas VSAOI piemērošanā:

sociālo iemaksu likmju izmaiņas;
veselības apdrošināšana;
VSAOI no autoratlīdzībām;
VSAOI pašnodarbinātām personām.
10. Atbildes uz jautājumiem.


9. maijā – “Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sastādīšana un iesniegšana EDS sistēmā“

1. Gada pārskata struktūra un sastāvs atkarībā no sabiedrības un koncerna kategorijas.
2. Gada pārskatu revīzijas noteikumi, ierobežotā pārbaude.
3. Dažu bilances posteņu un peļņas vai zaudējumu uzskaites novērtēšanas izmaiņas.
4. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes un vērtības izmaiņas.
5. Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumu uzskaites kārtība un novērtēšana.
6. Finanšu palīdzības un ziedojumu uzskaite un novērtēšana.
7. Notikumu pēc bilances datuma attēlošanas kārtība.
8. Uzkrājumu veidošana atvaļinājumu apmaksai un uzkrātie ieņēmumi un saistības.
9. Dividenžu un ārkārtas dividenžu izmaksas īpatnības.
10. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām.
11. Tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu sagrozīšanu un kļūdu labošana.
12. Prasības gada pārskata parakstīšanai, apstiprināšanai un publicēšanai.
13. Gada pārskatu pielikumu sastādīšana Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā:

bilances posteņu uz 31.12.2018. analīze;
nesadalītās peļņas, debitoru parādu un uzkrājumu nedrošiem parādiem, kas uzrādīti bilancē 31.12.2018, izlietošana gada apliekamā ienākuma noteikšanā, zaudējumu, kas uzrādīti UIN deklarācijā par 2018. gadu, samazināšana 2019. gadā;
dividenžu, kas uzrādītas bilancē uz 31.12.2018., ietekme uz UIN 2019. gadā.


14. Atbildes uz jautājumiem.


CITA INFORMĀCIJA
Apmācību kursa noslēgumā tiek izsniegta "Nodokļu likumdošanas izglītības centrs" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV