Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1. aprīlī (attālināti), 22. aprīlī (attālināti), 29. aprīlī (attālināti) un 22. maijā (klātienē) no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. aprīlī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. maijā no plkst. 9.30–12.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. aprīlis, 27. aprīlis un 15. maijs no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. aprīlī un 29. aprīlī no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. maijā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 5. maijā, 11. maijā un 25. maijā no plkst. 9.30–12.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Apmācību norises laiks: 6. aprīlī, 11. maijā un 1. jūnijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. aprīlī (attālināti), 12. maijā (attālināti), 20. maijā un 26. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Kursi
Kursi » Lietvedības Mācību centrs » E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ! Praktiskais lietvedības semināru cikls: LIETVEDĪBAS AKADĒMIJA.
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ! Praktiskais lietvedības semināru cikls: LIETVEDĪBAS AKADĒMIJA.
Norises laiks: 17. aprīlis, 27. aprīlis un 15. maijs no plkst. 10.00–15.00
Lektori:
Dokumentu un arhīva pārvaldības eksperte
Profesionāla pieredze vadības jomā, lietvedības un biroja darba organizācijas eksperte.
Cenas:
Apmācību iespējas:

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.

Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59,-.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
SATURA IZKLĀSTS:

1) 17.04.2020. (attālināti) Dokumentu pārvaldības darba organizēšana atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem uz 1. aprīli:

Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes un likumdošanas prasībām atbilstoša vienkāršota lietvedības sistēma un tās ieviešana:


Dokumentu pārvaldība uzņēmumā;
Jaunākie reglamentējošie normatīvie akti, kas regulē lietvedības procesu.

Dokumenta juridiskais spēks.
Izmaiņas pārvaldes dokumentu noformēšanā:

Izmaiņas dokumentu uzbūvē un noformējumā (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts);
Apgūt prasmi izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:


Rīkojuma dokumenti,
Faktu fiksējoši dokumenti,
Sarakstes dokumenti,
Organizatoriskie dokumenti,
Publisko tiesību līgumi,
Personāla dokumenti.

Uzņēmuma, kā arī valsts un pašvaldību iestādes lietvedības procesa organizācija:

Dokumentu apgrozība un reģistrācijas veidi;
Dokumentēšana un dokuments.

Dokumentu atvasinājumi un dokumenta dublikāts.
Iesniegumu likums. Informācijas atklātības likums.
Elektroniskais paraksts un darbs ar elektroniskajiem dokumentiem.
Personas datu un privātuma aizsardzība dokumentu apritē.
Dokumentu pārvaldības sistēmu savietošana ar datu regulas prasībām
Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.

2) 27.04.2020. (klātienē) Elektroniskie dokumenti – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība:

Elektronisko dokumentu, elektronisko parakstu tiesiskā vide.
Elektronisko dokumentu sagatavošana - formāts, obligātie rekvizīti.
Paraksts uz elektroniskā dokumenta.
Elektronisko dokumentu aprite, reģistrēšana un saglabāšana.
Elektronisko dokumentu pieejamība un izmantošana - kopija, noraksts, izraksts.
Elektronisko dokumentu aizsardzība, iekšējie regulējumi, iespējamie riski.
Elektronisko dokumentu iesniegšana arhīvā vai iznīcināšana.
Prasības Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmām.
Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.​
3) 15.05.2020. (klātienē) Arhīvu pārvaldība. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā uz 1. maiju:

Arhīva darba organizācija (normatīvais regulējums);
Dokumentu izvērtēšana un atlase arhivēšanai;
Dokumentu nodošanas kārtība institūcijas, uzņēmuma arhīvā;
Lietu noformēšana (dokumentu sistematizācija lietā, lapu numurēšana, apliecinājuma ieraksta veidošana, uzskaites saraksts u.c.);
Lietu aprakstu (uzskaites sarakstu) izstrāde;
Vēsturiskās izziņas (vairāklīmeņu arhīviskā apraksta) izstrāde;
Lietu vāku izvēle un noformēšana;
Dokumentu izvērtēšana un atlase iznīcināšanai, dokumentu iznīcināšanas aktu izstrāde, faktiskā dokumentu iznīcināšana;
Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude;
Dokumentu izmantošana (arhīva izziņas izstrāde);
Dokumentu nodošana valsts glabāšanā;
Tipveida kļūdas arhivēšanas procesā un to novēršana;
Atbildes uz jautājumiem. Konsultācijas.

Visas tēmas apskatītas ne tikai teorētiski, bet sasaistot ar praktiskiem piemēriem no arhivēšanas procesa.


CITA INFORMĀCIJA
Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/lietvedibas-akademija
Kontaktinformācija:
“Lietvedības mācību centrs”
Tālrunis: 25396231
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV