Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Apmācību norises laiks: 6. aprīlī, 11. maijā un 1. jūnijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. aprīlī (attālināti), 12. maijā (attālināti), 20. maijā un 26. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1. aprīlī (attālināti), 22. aprīlī (attālināti), 29. aprīlī (attālināti) un 22. maijā (klātienē) no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 31. martā un 9. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 14. aprīlī, 23. aprīlī un 24. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. aprīlī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. aprīlis, 27. aprīlis un 15. maijs no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. aprīlī un 29. aprīlī no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. maijā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. aprīlī no plkst. 9.30–12.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Semināri
Semināri » Jauno komersantu skola » Biznesa apmācību sesija "Kā izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus!"
Biznesa apmācību sesija "Kā izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus!"
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Biznesa trenere, pārdošanas guru.
Cenas:
Cena, pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 199,- (standarta cena – 699 EUR).
MĒRĶIS
Biznesa vides attīstība un jaunu uzņēmumu dibināšana šobrīd ir viena no aktuālākajām praksēm mūsu valsts ekonomikā, tāpēc, rūpējoties par uzņēmēju izglītošanu, “Jauno komersantu skola” sadarbībā ar "Biznesa Akadēmiju" aicina visus piedalīties īpašā biznesa apmācību sesijā “Kā izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus”. Apmācību ciklam pieejams līdzfinansējums.

Apmācību mērķis ir vairot esošajos un topošajos uzņēmējos motivāciju savas uzņēmējdarbības paplašināšanai, veidojot savu redzējumu par nākotni, mudināt savu ideju realizācijai, kā arī sniegt zināšanas par visu, kas saistās ar biznesu, tā attīstīšanu un peļņas gūšanu. Šobrīd dalībniekiem vēl ir pieejams līdzfinansējums, kas samazina mācību maksu vairāk kā 4 reizes. Labākā iespēja tiem, kas domā par sava biznesa uzsākšanu vai paplašināšanu!


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Biznesa pamati un stratēģija
Bizness kā nodarbošanās un peļņas avots.
• Biznesa pirmsākumi un attīstība;
• biznesa aspekti un atšķirības Latvijā un pasaulē;
• biznesa uzsākšanas pamatzināšanas;
• aktīvā un pasīvā pelnīšana;
• prece vai pakalpojums;
• instrumenti biznesa idejas iedzīvināšanai;
• paņēmieni, kā samērot ideju ar reālajām iespējām tieši savam biznesam;
• biznesa piemēri.

Biznesa stratēģijas izveide
Ar ko sākt un ar ko nesākt?
Pareizā biznesa virziena izvēle, savu stipro pušu novērtēšana un pielietošana biznesa attīstībai, personīgo rakstura iezīmju specifika biznesa veidošanā, biznesa plānošana un virzīšana pa soļiem, bezmaksas informācijas atrašanas veidi u.c.

Biznesa veidošanas juridiskie aspekti
Biznesa veidošanas juridiskie aspekti.
• Uzņēmējdarbības formas, biznesa plāna un dokumentācijas veidošana;
• biznesa uzsākšanas un vadības juridiskā puse;
• līgumi, lietvedības pamatprincipi, dokumentu juridiskais spēks, grāmatvedības kārtošanas iespējamie veidi;
• nepieciešamie resursi - logo, domēna vārds, vizītkartes, korporatīvais stils, zīmola solījums;
• uzraugošās institūcijas - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, PVD, Veselības inspekcija, VID u.c.;
• iekšējie uzņēmuma dokumenti, nolikumi;
• organizācijas struktūras modelēšana ar potenciālu nākotnei.

Personāla atlase un komandas veidošana
Dažādi cilvēku tipi. Personāla izvēle, izmantojot soft skills – personiskās prasmes.
Kā izvēlēties uzņēmuma darbiniekus, kā veidot komandu tā, lai motivētu sevi un darbiniekus augstāku rezultātu sasniegšanai, atšķirīgais darbinieku uzvedībā un motivēšanā, pārrunas kā labs instruments efektivitātes palielināšanai (principi, ieteikumi, atgriezeniskā saite, apmierinātības pētīšana).
Kā saprast, kur personāla izvēle jāsaista ar plānotās biznesa sfēras īpatnībām un kuri no darbiniekiem nav tik 'jūtīgi' konkrētajā darbības nozarē? Amata apraksti, darbinieka profila izveide, minimālās un maksimālās prasības. Komandas veidošanas 5 posmi, vadītāja nozīmīgā loma un līdera prasmju attīstīšana. Komunikācijas prasmes kā veiksmes atslēga uzņēmuma tēla radīšanā un uzturēšanā.
Kā darbiniekus izvēlas pasaules izcilākie vadītāji?

Klienta/pircēja ceļš līdz tavam uzņēmumam
Motivēšana, jaunā ekonomika, Holivudas modelis.
Stress darba vietā pazemina peļņas rādītājus: tā rašanās cēloņi un novēršanas iespējas. Pašmotivācija un pozitīvās domāšanas treniņš kā iedarbīgs līdzeklis ikdienā. Svarīgākie ‘pieturas punkti’ klienta/pircēja ceļā līdz uzņēmumam/produktam, kas veicina biznesu. Atšķirības pirms- un pēcpārdošanā.
Piegādātāju/sadarbības partneru izvērtēšana un izvēle.

Pārdošana I un klientu apkalpošana
Nav klientu/pircēju - nav darījumu. Sešas darbinieku kompetenču grupas, kas ļauj prognozēt panākumus. Klientu apkalpošanas/pārdošanas procesa atkarība no klientu/pircēju uzvedības. Kur meklēt tendences klientu uzvedības un pārdošanas procesa izmaiņām? Pārdošanas sistēmas izveide uzņēmumā. Samaksas sistēmas izvēle un veidošana. Nauda bieži nav galvenais faktors samaksas sistēmā. Kā pozicionēt rutīnas darba atalgojumu un kā maksāt par radošu darbu? Mans produkts/pakalpojums - kā radīt pircējos interesi par to? Kas ir dzinējspēks darījumam?

Pārdošana II un darbs ar mērķauditoriju
Ieguvumi, priekšrocības, īpašības, pazīmes — kopīgais un atšķirīgais. Kas no tā ir prioritārais, lai klients pievērstu uzmanību tieši manai precei/pakalpojumam? Mērķauditorijas izvērtēšana un kanāli tās informēšanai – sākumpunkts pārdošanas aktivitātēm. Pārdošanas un klientu apkalpošanas standarti atšķirīga biznesa veida uzņēmumos. Principi to veidošanā, uzturēšanā, izmaiņu ieviešanā. Pārdošanas tehnikas pamatpostulāti. Telefonpārdošana. Kā jāplāno vienmēr veiksmīgas vizītes? Kādi principi jāievēro? Jautājumu sagatavošana, klausīšanās prasmju attīstīšana.
Kā pārvarēt savas bailes pirms tikšanās ar sadarbības partneriem, pircējiem? Prezentējamo produktu, pakalpojumu atlases īpatnības. Paņēmieni noslēguma fāzē un darbā ar iebildumiem.

Tava biznesa sīvākie konkurenti - labākie skolotāji
B2B un B2C darījumi, atšķirīgais un kopīgais. Konkurences apzināšanās, attiecības ar konkurentiem (tirgus izpēte, segmentācijas paņēmieni, konkurentu stipro un vājo pušu izmantošana sava biznesa attīstībā, konkurence mūsdienu tirgus apstākļos), pārmaiņu vadība, deleģēšana un laika plānošana ļauj būt soli priekšā. Eksporta apvāršņu izzināšana ("Vai mans produkts/pakalpojums ir eksportspējīgs?"), par eksporta uzsākšanu – sadarbības partneru meklēšanu, ārzemju tirgus izpēte u.c.

Mārketings un reklāma tava biznesa panākumiem
Kā likt mārketingam strādāt sava uzņēmuma labā? Bezbudžeta mārketings, produktu/pakalpojumu atpazīstamības veicināšana, mārketinga veidi – paņēmieni, jaunumi mārketingā, pareizo mārketinga kanālu izvēle un pielāgošana konkrētajam produktam/ pakalpojumam.

Reklāmas spēks biznesa attīstībā (zīmola pozicionēšana, reklāmas veidi, efektivitāte, reklāmas tirgi, Latvijas un pasaules prakse un spilgtākie efektīvas reklāmas piemēri). Degustācijas un prezentācijas. Kā mācīties no starptautiskiem ražotājiem, gūt labumu sava biznesa attīstībai, neizbraucot no Latvijas, un neverbālās komunikācijas plusi un mīnusi.


Prakstisks ieskats konkrēta Biznesa plāna izveides procesā un iegūtajā rezultātā.CITA INFORMĀCIJA
Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Jauno komersantu skola" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Jauno komersantu skola sadarbībā ar biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV