Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1. aprīlī (attālināti), 22. aprīlī (attālināti), 29. aprīlī (attālināti) un 22. maijā (klātienē) no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. aprīlī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. aprīlī (attālināti), 12. maijā (attālināti), 20. maijā un 26. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. aprīlī no plkst. 9.30–12.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. aprīlī un 29. aprīlī no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. maijā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Apmācību norises laiks: 6. aprīlī, 11. maijā un 1. jūnijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 31. martā un 9. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 14. aprīlī, 23. aprīlī un 24. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. aprīlis, 27. aprīlis un 15. maijs no plkst. 10.00–15.00
Kursi
Kursi » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ! KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM 2020 – Jauna programma!
E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ! KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI GRĀMATVEŽIEM 2020 – Jauna programma!
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ, Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga (pieejams pēc 14.04.)
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 299,- (standarta cena EUR 599,-).

E-APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 199,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,-.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. daļa:

Grāmatvedības metodika un izmaiņas 2020. gadā. Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā, iestādē un biedrībā.


Izmaiņas likumā "Par grāmatvedību".
Grāmatvedības reģistri, programmas.
Grāmatvedības politika – pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana, krājumu uzskaite un novērtēšana, ieņēmumu un izdevumu atzīšana.
Transportlīdzekļu uzskaite.
Avansa norēķini.
Dokumentu aprite.
Grāmatvedības kontrole.
Kam grāmatvedība ir kārtojama obligāti?
Darījumu grāmatošana pēc būtības.
Grāmatvedības sistēma fiziskai personai, juridiskai personai, zemnieku saimniecībām un biedrībām – divkāršā vai vienkāršā.
Grāmatvedības organizācijas dokumenti.
Dokumentu numurēšana.
Kas drīkst veikt grāmatvedību?
Obligātā apdrošināšana.
Komercnoslēpums.
Valūtas lietošana grāmatvedībā.
Grāmatvedības valoda.
Ar ko apliecina saimnieciskos darījumus?
Kā var grāmatot kustamu mantu?
Kādos veidos var būt sagatavots attaisnojuma dokuments?
Informācijas saglabāšana.
Dokumenta kopija.
Attaisnojuma dokumentu obligātie rekvizīti.
Ārējs un iekšējs attaisnojuma dokuments.
Ierakstu izdarīšana reģistros.
Labojumi.
Reģistri elektroniskā veidā.
Paraksts.
Iekšējs attaisnojuma dokuments bez paraksta.
Ārējs attaisnojuma dokuments bez paraksta.
Ja nav iespējams parakstu saņemt.
Maksājumu pakalpojumu sniedzējs.
Konta izraksts.
Dokumentu forma.
Saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums.
Saimnieciskā darījuma mērītāji.
Kādus dokumentus izmanto par ierakstiem grāmatvedības reģistros.
Uz dokumentiem norāda ieraksta kārtas numuru.
Cik ilgā laikā jāizdara ieraksti?
Konti divkāršā grāmatvedībā.
Grāmatvedības reģistri.
Reģistru veidi.
Virsgrāmata.
Reģistri mēneša un gada beigās.
Krājumi.
Biedrības.
Grāmatvedības cikls.
PVN rēķins.
Dokuments no citas ES.
PVN rēķina saglabāšana.
PVN darījuma izsekojamība.
Koriģētais rēķins.
Elektronisks PVN rēķins.
Vienkāršotais rēķins.
Ja čekā nav visi rekvizīti.
Čeks par 30 eiro.
Pienākums izsniegt PVN rēķinu.
Kad PVN rēķinu var neizsniegt.
Kad PVN rēķinu var izrakstīt pēc pieprasījuma?
PVN rēķina izrakstīšanas termiņi.
PVN rēķins elektroniski.
Avansa norēķini.
Dokumenta kopija.
Pavadzīmes.
Dokumentu glabāšanas ilgums.
Grāmatvedības datorprogrammas.


2. daļa:


Praktiska gatavošanās gada pārskatam, darījumu iegrāmatošana. Inventarizācija darbā un grāmatvedībā pa bilances posteņiem. Pamatlīdzekļu un krājumu uzskaite.


Inventarizācijas veikšana. Dokumentu noformēšana. Korekciju veikšana.
Pamatlīdzekļu inventarizācija. UIN un PVN ietekme. Nekustamais īpašums un citi objekti. Objektu pāreja reorganizācijā.
Reprezentatīvās automašīnas, UIN un PVN aprēķināšana.
Mazvērtīgais inventārs.
Degvielas pārpalikums. Saimniecības preču, kancelejas preču un citu preču inventarizācija. Vai atlikumus koriģē?
Krājumu inventarizācija. Krājumu zudumi, iztrūkums, pārpalikums, pavadzīmes. Korekcijas grāmatvedībā. Izdevumu koriģēšana.
Debitoru un kreditoru pārbaude un saskaņošana. Vai veidot uzkrājumus? Kad norakstīt zaudētos parādus? UIN un PVN ietekme.
Kases pārbaude. Ja kasē nav naudas...?
Avansa norēķinu personas. IIN un VSAOI ietekme.
Aizdevumi vadībai. IIN vai UIN. Procenti. IIN deklarācija.
Saistītas personas. Tranzītcenas. UIN aprēķināšana, PVN koriģēšana. Jaunumi 2020.gadā.
Nerezidenti. Vai ir jāietur nodoklis? Dokumentu noformēšana.
Uzkrājumi. Debitori, garantijas, tiesu darbi.
Uzkrātie ieņēmumi. Būvniecība un citi pakalpojumi.
Uzkrātās saistības. Noslēgtie līgumi, kas attiecas uz pērno gadu, janvāra rēķini par decembri.
Nākamo periodu ieņēmumi un to norakstīšana. Finansējums pamatlīdzekļiem. Ziedojumi un dāvinājumi. Mazvērtīgi priekšmeti.
Nākamo periodu izdevumi. Avansa rēķini.
Rezerves. Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana. Vai jāmaksā UIN?
Ieņēmumu un izdevumu atzīšana. Starpniecība. Tūrisms un apsaimniekošana.
Pamatlīdzekļu uzskaite.
GP posteņi.
PL vērtības kritērijs.
Detaļu uzskaite.
PL sākotnējā vērtība.
PL iegādes vērtība.
Ražošanas pašizmaksa.
PL apmaiņa.
Finansējuma saņemšana par PL iegādi.
PL novērtēšana pēc sākotnējās vērtības.
Izdevumi, kas saistīti ar PL.
PL novērtēšana.
PL nolietojums.
PL nolietojums UIN aprēķināšanai.
PL pārvērtēšana.
Ieguldījuma īpašumi un to novērtēšana.
PL izslēgšana.
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu objektu pārvietošana uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem un informācijas sniegšana.
Bioloģiskie aktīvi.
Krājumu uzskaite.
Krājumu dokumentācija.
Krājumu novērtēšana.
Krājumu nocenošana.
Krājumu norakstīšana.

Semināram atsevišķi ir iespējams reģistrēties šeit: http://www.registreties.lv/gada-parskats


3. daļa:

UIN deklarācijas praktiska sagatavošana. Personāla ilgtspējas pasākumi.

Seminārā katram dalībniekam būs izsniegta jaunā UIN deklarācijas forma. Prezentācijā tiks apskatīta katra UIN deklarācijas ailīte un pastāstīts, ko tajā rakstīt un kā aprēķināt jeb noteikt konkrēto objektu. Papildus pielikumā būs daudz aprēķināšanas piemēru.

Vispārīgā informācija.

1. Deklarācijas jautājumi.
2. Deklarācijas rindu aizpildīšana:

nesadalītā peļņa;
iepriekšējo gadu zaudējumi,
rezerves,
pamatkapitāla palielināšana,
kļūdu labošana,
debitoru parādi,
aizdevumi.
nesegti iepriekšējo gadu uzņēmumu ienākuma nodokļa zaudējumi.
uzkrājumi.
dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas
no citiem uzņēmumiem saņemtās dividendes,
ienākumu, kurš saņemts no pārstāvniecības.
nosacītās dividendes,
samazināts pamatkapitāls,
likvidācijas kvota,
nesadalītā peļņa bilancē, ja kļūst par MUN maksātāju.
ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus,
pamatlīdzeklis, ko neizmanto saimnieciskajā darbībā,
pakalpojumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību,
reprezentatīvā automašīna,
reprezentācijas izdevumi,
personāla ilgtspējas pasākumi,
nedrošie debitoru parādi,
procentu maksājumi,
aizdevumi saistītām personām,
darījumi ar saistītām personām,
piešķirto labumu summu nerezidenta darbiniekiem,
likvidācijas kvota.
atvieglojumi par ārvalstīs samaksāto nodokli.
pārskata gadā veiktie ziedojumi, par kuriem piemēro nodokļa atvieglojumu.
atlaides summa, kuru aprēķina nodokļa maksātājs, kurš turpina piemērot UIN atlaidi saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 17.2 pantu,
pirmstaksācijas periodu zaudējumi, kuri radušies līdz 2017.gada 31.janvārim.
ienākums no tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas.
uzkrājumi (izņemot uzkrājumus debitoru parādiem) samazinājuma summu.
saņemtas subsīdijas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai.
debitoru parādu summa, kas ir atgūta.
debitoru parādi, kas radušies līdz 2017.gada 31.decembrim.
valsts kapitālsabiedrība, kuras daļas vai akcijas nedrīkst atsavināt.
citas nodokli samazinošas summas,
invalīdu biedrību kapitālsabiedrības.
nerezidenta ienākums, ja nodoklis netika ieturēts,
vadības un konsultatīvajiem pakalpojumi,
Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšana,
maksājumi personai zemu nodokļu vai beznodokļu valstī vai teritorijā.
nodoklis no saistītas personas, kura izmanto likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās uz speciālajās ekonomiskajās zonās” noteiktās nodokļu atlaides.
aprēķinātais nodoklis taksācijas mēnesī.
uzņēmumu ienākuma nodokļa pārmaksa,
atmaksāta aizdevuma summa,
atgūta debitora parāda summa.
nodokļa aprēķina rezultāts pārskata gadā.
Atbildes uz jautājumiem.

4. daļa:

1) Darba alga un nodokļi. Sociālā drošība. Privātā apdrošināšana.


Apliekamais ienākums. Kā to nosaka?
Apliekamais ienākums nerezidentam.
Ar nodokli apliekamie objekti un neapliekamie objekti.
Attaisnotie izdevumi autoram.
Autortiesības un izpildītājdarbība.
Attaisnotie izdevumi par apdrošināšanu un privātiem pensijas fondiem.
Attaisnotie izdevumi par izglītību, veselību un ziedojumi.
Kad noslēgts uzņēmumu līgums un kad var saimniecisko darbību nereģistrēt.
Diferencētais neapliekamais minimums. Kā to piemēro grāmatvedībā?
Atvieglojumi par apgādājamām personām.
Atvieglojumi par invaliditāti un citi.
Atvieglojumi pensionāram.
Kā piemēro jaunās nodokļu likmes.
Ja personai ir darba līgums.
Ja personai ir autorlīgums.
Ja personai ir uzņēmumu līgums.
Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums un autorlīgums.
Ja personai pie viena izmaksātāja ir darba līgums un uzņēmumu līgums.
Ja personai pie viena izmaksātāja ir uzņēmumu līgums un autorlīgums.
Ja iznomā no fiziskās personas automašīnu, nekustamo īpašumu un citas lietas.
Ja izmaksā dividendes.
Pārskatu iesniegšana. Par kādām izmaksām jāiesniedz pārskats?
Sociālās iemaksas par darba attiecībām.
Sociālās iemaksas par uzņēmumu līgumu.
Sociālās iemaksas autoram.
Ziņu un ziņojumu iesniegšana.
Paziņojumu iesniegšana.
Deklarācijas iesniegšana.
Obligātā apdrošināšana.
Privātā apdrošināšana.

2) Darba tiesības, algu aprēķināšana, līgumu paraugi.


Darba līgums, paraugs pēc pēdējām izmaiņām likumos.
Darba koplīgums, paraugs.
Darba kārtības noteikumi, paraugs.
Rīkojumu paraugs.
Vidējās algas aprēķināšana ar piemēriem.
Slimības naudas aprēķināšana.
Pabalsti, piemaksas, prēmijas, balvas, dāvanas.
Kompensācijas. Vai apliek ar nodokļiem?
Atvaļinājuma naudas noteikšana.
Papildatvaļinājumi.
Atvaļinājumu kompensācija.
Mācību atvaļinājumi.
Bērna kopšanas atvaļinājumi.
Atvaļinājums tēvam.
Darba stundu uzskaite.
Virsstundas.
Pārtraukumi.
Apmaksa svētku dienās un brīvdienās.
Darba laiks pirms brīvdienām.
Nakts darbs.
Summētais darba laiks.
Maiņu darbs.
Ieturējumi no algas.
Kā vasarā nodarbināt bērnus un pusaudžus.

5.daļa:

Darījumi skaidrā naudā – iespējamie riski un soda sankcijas. Jauni ierobežojumi 2020.gadā. Kases aparātu, biļešu un kvīšu lietošana.


Skaidrās naudas ierobežojumi.
Darījumi ar juridiskām personām.
Darījumi ar fiziskām personām.
Skaidrās naudas deklarēšana.
Skaidrās naudas izmaksa autoriem.
Skaidrās naudas izmaksa pašnodarbinātajiem.
Skaidras naudas izmaksa pēc uzņēmumu līguma.
Algas izmaksa skaidrā naudā.
Avansa norēķini.
Kompensācijas izdevumi skaidrā naudā.
Komandējuma izdevumi skaidrā naudā.
Dividenžu izmaksa skaidrā naudā.
Savstarpējs ieskaits.
Bartera darījumi.
Kapitalizācija.
Ziedojumi un dāvinājumi.
Aizdevumi skaidrā naudā.
Aizdomīga un neparasta darījuma riski.
Kases aparāta izmantošana.
Kad jālieto kases aparāti.
Kādi kases aparāti ir izmantojami?
Kases aparātu reģistrēšana, pārreģistrēšana.
Kases aparātu žurnāls.
Kam jābūt tirdzniecības vietā.
Skaidras naudas lietošana veikalā.
Skaidras naudas lietošana tirgū.
Biļešu lietošana.
Kvīšu lietošana.
Kases orderu lietošana.
Kases operāciju veikšana.
VID metodiskie norādījumi.
Tiesu prakse.
Atbildība un soda sankcijas.
Kases izmaksu un ieņēmumu orderi.


CITA INFORMĀCIJA
Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-2020
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV