Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. janvāris, 20. februāris, 20. marts plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26. februāris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26., februāris plkst. 14:00 - 17:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris plkst. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris plkst. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. decembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februāris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. janvāris, 18. janvāris, 25. janvāris no pl. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16., 18., 23., 25. janvārī no pl. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22., 23. janvāris plkst. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. janvāris, 13. februāris, 13. marts plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. janvārī no pl. 13.00 – 14.30
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Intensīvā vienas dienas meistarklase - praktiskais seminārs: darbinieku motivēšanas efektīvākie risinājumi, kuri jāpārzina katram veiksmīgam vadītājam.
Intensīvā vienas dienas meistarklase - praktiskais seminārs: darbinieku motivēšanas efektīvākie risinājumi, kuri jāpārzina katram veiksmīgam vadītājam.
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Norises vieta: Rīgas centrs
Lektori:
Vineta Ikauniece - Ozoliņa. Mg.Psych.; Mg. HR Specializējusies klientu apkalpošanas darbinieku un pārdevēju profesionālo prasmju attīstīšanā. Otrs darbības virziens - vadītāju personisko un profesionālo kompetenču attīstīšana.
Dalībnieki/mērķauditorija:
Dažāda līmeņa vadītāji
Cenas:
pateicoties programmas Biznesa uzrāviens līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).
MĒRĶIS
Gūt priekšstatu par darbinieku motivēšanas iespējām, pilnveidot nepieciešamās motivēšanas iemaņas


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1. Darbinieku motivācijas audits (tests)
2. Iekšējās un ārējās motivācijas izpausmes
3. Panākumu sasniegšanas un izvairīšanās no neveiksmes motivācija
4. Tiešā un netiešā motivācija
5. Īstermiņa un ilgtermiņa motivācija
6. Motivācijas elementi un kategorijas
7. Vajadzības. Motīvi. Motīvu atpazīšana pa vajadzību līmeņiem
8. Vērtības - motivācijas pamats. Vērtību skalas.Vērtību noteikšana
9. Pozitīvas darba vides veidošanas priekšnoteikumi
10. Organizācijas kultūra kā motivators
11. Motivācijas stūrakmeņi – profesionalitāte – piederība- nozīmība
12. Motivāciju un lojalitāti ietekmējošie faktori
13. Gaidu un taisnīguma motivācijas teorija
14. Atalgojums un motivācija
15. Atbildība kā motivātors. Psiholoģiskais kontrakts - vienošanās par atbildībām
16. Individuālie motivāciju ietekmējošie faktori
17. Attieksmes izpausmes caur uzvedību
18. Darbinieku demotivācijas faktori
19. Grūtības motivēšanā
20. Vadītāju motivēšanas spēju kritēriji
21. Iedvesmošana kā motivācijas paņēmiens
22. Emocionālā inteliģence un empātija kā motivēšanas instrumenti.
23. Individuālā komunikācija – atgriezeniskās saites nozīme motivēšanā
24. Psiholoģiskās pozīciju nozīme motivēšanā
25. Problēmsituāciju risināšanas algoritms motivēšanā
26. Dažādu cilvēku tipu motivācijas īpatnības (2 testi)


CITA INFORMĀCIJA
Semināra noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiālu, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV