Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Apmācību norises laiks: 6. aprīlī, 11. maijā un 1. jūnijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. maijā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. aprīlī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 28. aprīlī (attālināti), 12. maijā (attālināti), 20. maijā un 26. maijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 31. martā, 14. aprīlī un 23. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. aprīlī, 5. maijā, 12. maijā, 28. maijā un 4. jūnijā no plkst. 14.30–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. aprīlī un 29. aprīlī no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. maijā plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. martā vai 1. aprīlī, vai 4. aprīlī (sestdien) no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 10. aprīlī no plkst. 9.30–12.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. aprīlī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 1. aprīlī (attālināti), 22. aprīlī (attālināti), 29. aprīlī (attālināti) un 22. maijā (klātienē) no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Attālināti: 31. martā un 9. aprīlī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. aprīlis (tiešsaistē), 27. aprīlis (klātienē) un 15. maijs no plkst. 10.00–15.00
Semināri
Semināri » Nodokļu likumdošanas izglītības centrs » Praktiskais seminārs: KĀ PAREIZI NOFORMĒT LĪGUMUS UN APRĒĶINĀT NODOKĻUS, IEVĒROJOT JAUNUMUS NORMATĪVAJOS AKTOS PAR DATU AIZSARDZĪBU, DARBA TIESĪBĀM, NODOKĻIEM UN GRĀMATVEDĪBU.
Praktiskais seminārs: KĀ PAREIZI NOFORMĒT LĪGUMUS UN APRĒĶINĀT NODOKĻUS, IEVĒROJOT JAUNUMUS NORMATĪVAJOS AKTOS PAR DATU AIZSARDZĪBU, DARBA TIESĪBĀM, NODOKĻIEM UN GRĀMATVEDĪBU.
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Grāmatvedības un nodokļu eksperte, semināru lektore
Cenas:
Apmācību iespējas:

SEMINĀRS KLĀTIENĒ, Kr. Barona iela 34 (2. stāvs), Rīga (pieejams pēc 14.04.)
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 99,- (standarta cena EUR 249,-).

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 69,-.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 39,-.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
1) Datu aizsardzība saskaņā ar ES regulu.

ES regula par personas datiem, kas stājusies spēkā ar 25.05.2018., un tās ietekmē uz uzņēmuma darbību.
Kas ir personas dati?
Personas datu apstrādē iesaistītās personas, to pienākumi (kopumā).
Kas jāzina grāmatvedim / finanšu darbiniekam par personas datiem un to apstrādi – aprakstot kārtību.
Dati grāmatvedības attaisnojuma dokumentos, reģistros.
Maksājuma uzdevumi, rēķini, pavadzīmes, kvītis, čeki u.c.
Dati par personālu.
Dati par klientu.
Līgumi.
Dalībnieku saraksti, sapulču protokoli.
Balsošanas saraksti biedriem, dalībniekiem, politiķiem.
Dati sabiedriskajās attiecībās, žurnālistikā.
Sensitīvie dati uzņēmumos, iestādēs, biedrībās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, medicīnā, izmeklēšanas iestādēs, statistikā, zinātnē, arhīvos, kultūrā u.c.
Video novēršana, foto, filmas, ieraksti e-pastos, vēstules, informācija telefonā, mājas lapā, profilos, sociālajos tīklos.
Kas jāzina par personas datiem un to apstrādi - aprakstot kārtību.
Kas jāzina par personas datiem reklamējot savus produktus / pakalpojumus citiem juridiskām un fiziskām personām - aprakstot kārtību.
Kādi ir galvenie datu apstrādē piemērojamie principi.
Kādi ir datu apstrādei ir nepieciešami tiesiskie pamati.
Kādi ir pamatpienākumi un atbildība.
Kādas ir privātpersonas tiesības un kā tās nodrošināt.
Cik ilgi var glabāt datus.
Datu apstrādes noteikumi ārpus ES/EEZ.
Kad un kam nepieciešams datu aizsardzības speciālists.

2) Darba tiesības

Darba likumdošanas pamatprasības;
Darba tiesisko attiecību noformēšanas dokumenti;
Darba tiesisko attiecību nodibināšana;
Dokumentu saraksts par pieņemšanu darbā;
Darbiniekiem noteiktais pārbaudes laiks;
Darba vieta: stacionāra vai mobila;
Darba līguma izbeigšana;
Darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā;
Ārzemnieku nodarbināšana.

3) Nodokļi

VSAOI piemērošanas kārtība uzņēmuma līgumiem;
IIN aprēķināšanas kārtība piemēros uzņēmuma līgumiem, kad persona ir un nav reģistrēta VID, kā saimnieciskās darbības veicēja;
VSAOI piemērošanas kārtība piemēros uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.
Nodokļu aprēķināšanas piemēri autoratlīdzībām un pašnodarbinātām personām.

4) Grāmatvedība

Rekvizīti attaisnojuma dokumentos;
Dokumentu glabāšana, arhīvs;
Grāmatvedības metodika;
Grāmatvedības kontrole;
Pašizmaksas aprēķins;
Kopsavilkuma pārskats;
Darījumi bez darījuma apliecinoša dokumenta.
CITA INFORMĀCIJA
Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/ligumu-pareiza-noformesana
Kontaktinformācija:
"Nodokļu likumdošanas izglītības centrs"
Tālrunis: 29948182
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV