Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. septembrī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. un 13. augustā plkst. 10.00–14.00, 20. un 27. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. augustā un 2. septembrī plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 31. jūlijā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijs un 7. augusts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. septembris, 12. septembris, 19. septembris, 26. septembris, 3. oktobris, 10. oktobris, 17. oktobris plkst. 18:00–21:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21. augustā plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. septembris, 20. septembris, 27. septembris, 4. oktobris, 11. oktobris plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. septembris, 20. septembris, 27. septembris, 4. oktobris, 11. oktobris plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. jūlijā no plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. augustā, 21. augustā, 4. septembrī plkst. 10.00–13.30.
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. septembrī no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 21., 23., 27., 28. augustā plkst. 10:00–17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. septembrī plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. jūlijs un 7. augusts plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi. - par VID tematiskajām pārbaudēm; - vispārīgās z
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. septembris plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 10. septembrī no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 30. septembrī un 1. oktobrī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. septembris, 16. septembris plkst. 10.00–14.00, 23. septembris, 30. septembris plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 10. septembrī, 17. septembrī plkst. 10.00–14.00, 24. septembrī, 1. oktobrī plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. augustā plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. augustā, 19. augustā plkst. 10.00–14.00, 26. augustā un 2. septembrī plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA.
Biznesa apmācību intensīvais 4 nedēļu kurss PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA.
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Biznesa trenere, pārdošanas guru.
Cenas:
Cena ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,-(standarta semināra cena - EUR 599,-).
MĒRĶIS
Mācību mērķis: Priekšstata veidošana un pieredzes apmaiņa par personālvadībā nepieciešamajām zināšanām, procesiem, personālvadības attīstības tendencēm.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Mācību saturs:

-Personāla nozīme biznesā nenovērtēta jeb pārvērtēta?
-Prognozes un darba tirgus;
-Personāla vadības būtība, funkcijas un uzdevumi . Plānošana, atlase. Personāla vadības stratēģija-instruments uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Darbinieku apmierinātības tiešā ietekme uz uzņēmuma rezultātiem. Personāla novērtēšana.
-Personāla vadības politika, personāla vadības stratēģija, mērķu nospraušana, darbinieku sasniegumu izvērtēšana;
-Personāla plānošana uzņēmumā, personāla atlases process, metodes.
-Amata apraksts – piesaistīts prasību profilam un amata pienākumiem.Kā atrast labu darbinieku?
-Personāla atlases process, atlases metodes, mērķtiecīgu sludinājuma sastādīšana
-Personāla izvēles metodes. Pretendentu atlase.
-Darba piedāvājums un atteikums.Darbinieka adaptācija. Ar vai bez darbaudzinātāja?
-Noslēpumainās nianses darbinieka profilā, kas nosaka veiksmīgas sadarbības pamatus.
-Darba interviju vadītprasme. Darba interviju veidi un metodes
-Darba interviju instrumenti – testi, aptaujas.
-Kura vadības nostāja – ‘par’vai ‘pret’ attīstības pārrunām – pareizāka?
-Personāla novērtēšanas mērķis, nepieciešamība un uzdevumi
-Personāla novērtēšanas sistēmas ieviešana
-Personāla novērtēšanas pamatkritēriji. Personāla novērtēšanas anketas.
-Darba izpildes novērtēšanas un attīstības pārrunas – instruments darba izpildes novērtēšanai un personīgās attīstības plānošanai. Daudzpusīga vērtējuma ietekme uz ilgtspējas indeksu.

Personāls kā iekšējais klients:

-Personības tipi un to izpausmes;
-Darbs ar iebildumiem;
-Negatīvi noskaņota klienta/darbinieka nomierināšana;
-Konstruktīvas sarunas veidošana, lai izslēgtu konflikta iespēju;
-Attieksme un tās nozīme komunikācijā.

Arī personālam varētu būt Stresori darbā

-Stresa pārvarēšana;
-Saskatīt pozitīvo darbā un ikdienas dzīvē;
-Pozitīvās psiholoģijas ieteikumi;
-Darbinieka motivatoru noteikšana un realizācija;
-Motivācijas dimensijas un tām atbilstošā motivēšana;
-Motivēšana deleģēšanas procesā;
-Motivējošas darba vides izveide;
-Pašmotivācija.

CITA INFORMĀCIJA
Apmācību kursa noslēgumā tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV