Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 9. janvārī no pl. 13.00 – 14.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 7. februāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22., 23. janvāris plkst. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvāris plkst. 10:00 - 14:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris plkst. 10:00 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. janvāris, 20. februāris, 20. marts plkst. 10:30 - 14:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februāris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26., februāris plkst. 14:00 - 17:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16. janvāris, 13. februāris, 13. marts plkst. 10:00 - 16:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 16., 18., 23., 25. janvārī no pl. 10:00 - 17:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. janvāris, 18. janvāris, 25. janvāris no pl. 10:00 - 18:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 17. janvāris, 24. janvāris, 31. janvāris, 7. februāris, 14. februāris plkst. 15:00 - 19:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 20. decembris plkst. 10:00 - 15:00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris, 12. februāris, 19. februāris, 26. februāris plkst. 10:00 - 13:30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februāris plkst. 10:00 - 17:00
Semināri
Semināri » Biznesa Akadēmija » Izcila saskarsmes psiholoģija jeb manipulācija komunikācijā. Kā vienmēr iziet no situācijas "sausām kājām?"
Izcila saskarsmes psiholoģija jeb manipulācija komunikācijā. Kā vienmēr iziet no situācijas "sausām kājām?"
Norises laiks: 22. janvāris plkst. 10:00 - 17:00
Lektori:
Dzintris Kolāts ir bijušais ilggadējais Latvijas Radio (LR) ģenerāldirektors. Vadījis interviju ciklu “Valsts Pirmās personas” un diskusiju raidījumu “100. panta preses klubs” Latvijas Televīzijā.
Cenas:
Pateicoties programmas "Biznesa Uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams), biznesa apmācību sesijas izmaksas sastāda vien EUR 349,- (standarta cena – 699 EUR)


DARBA METODIKA
Komunikācija mūsdienās ir ļoti nozīmīga jebkurā profesijā, jo ikviens vēlas veicināt uz ilgtermiņa sadarbību vērstu klientu apkalpošanu, izveidot labu komunikāciju ar žurnālistiem un medjiem, kā arī nodibināt ciešākas attiecības ar sadarbības partneriem. Labas komunikācijas prasmes šodien ir efektīvs instruments visos šajos attiecību veidos – tikai ar labām komunikācijas prasmēm mēs spēsim saprasties ar visdažādākajiem cilvēkiem, sadzirdēt viņu vajadzības un atrast optimālāko risinājumu. Lai tiktu galā ar visiem izaicinājumiem un nodrošinātu efektīvu un pozitīvu komunikāciju ar klientiem, žurnālistiem un sadarbības partneriem, ikvienam ir iespēja apmeklēt vienas dienas intensīvo mediju treniņu “Saskarsmes psiholoģija jeb manipulācija komunikācijā. Kā vienmēr iziet no situācijas “sausām kājām?””. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt, kā risināt dažādas problēmsituācijas, veidot veiksmīgu komunikāciju ar auditoriju, izprast apkārtējo vajadzības un vēlmes, pārvarēt stresa situācijas un radīt par sevi pozitīvu pirmo iespaidu. Tāpat dalībnieki uzzinās vairāk par to, kā prast klausīties, kā nodot informāciju cilvēkiem saprotamā veidā, izprast ķermeņa valodas un neverbālo signālu ietekmi uz apkārtējiem, kā arī veidot attiecības ar dažāda veida auditoriju. Tiks apskatīti arī vairāki citi temati, kas saistīti ar veiksmīga tēla veidošanu. Seminārs būs noderīgs ikvienam, kuram ikdienu nākas komunicēt ar dažādam auditorijām. Atbilde uz jautājumu par to, kā nodrošināt izcilu kontaktu, jau ir daļa no mūsu panākumu atslēgas.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Katrs iepazīstina ar savu darbu īsā runas prezentācijā (2-3 min), ko nepieciešams sagatavot pirms ierašanās intensīvajā mediju treniņā.

1) Iemaņas savu personīgo stāvokļu, ķermeņa valodas un runas tehnikas veidošanā un vadīšanā:

• Pozitīva pirmā iespaida radīšana: stāja, gaita, ārējais izskats, acu kontakts un ķermeņa valoda;

• Balss un domu virzošas, ietekmējošas runas prasmes.

• Ietekmējošas runas elementi: spēcīga, labi rezonējoša, suģestējoša balss, pareiza elpošana, domu virzoša runas melodija, precīzi, domai atbilstoši loģiskie akcenti, skaidra artikulācija;

• runas saistība ar ķermeņa valodu: stāju, žestiem, mīmiku utt.

2) Attiecību veidošana ar auditoriju: cilvēku tipi, reprezentācijas sistēma.

• Svarīgākie abpusēji izdevīgas komunikācijas nosacījumi;

• Attiecību modeļi. Uzstāšanās mērķis. Uzmanības zīmes;

• Verbālā ziņojuma veidošana (kā panākt, lai auditorija vai sarunu biedrs saprot Jūsu vēstījumu). Runas loģiskie līmeņi. Uzrunas līmeņi. Uzrunas nozīme. Lūguma struktūra;

• Prasme klausīties, kā arī sarunu virzoši jautājumi;

• Informācijas nodošana otram cilvēkam saprotamā veidā;

• Kā izprast ķermeņa valodas un neverbālo signālu ietekmi uz apkārtējiem, veidojot savstarpējās attiecības.

• Komplimentu lietošana. Dzīvu sejas izteiksmju lietošana. Atvērtība kustībās, balsī, rīcībā.

• Vadītāja iedvesmošanas un ietekmēšanas instrumenti. Harismātisms. Savu sajūtu izpaušana. Spontanitāte.

3) Kā efektīvi var novērst komunikatīvās barjeras un konfliktsituācijas:

• Konfliktsituāciju risināšana. Pretēju mērķu, interešu, viedokļu, pozīciju un uzskatu sadursme. Konfliktu cēloņi un to risināšana.

• Pozitīvā domāšana. Orientācija uz rezultātu. Iekšējais monologs. Kā iemācīties domāt pozitīvi.

• Aizrādījumu izteikšanas struktūra. Labvēlīgas vides radīšana. Kā izteikt un uztvert kritiku?

• Atbildēšana uz jautājumiem un iebildumiem.

4) Stresa situāciju pārvarēšana

• Personisko stāvokļu vadīšana. Nebaidīšanās no kļūdas atzīšanas, pārliecināts par savām spējām. Spēja paust savas izjūtas, izteikt viedokli un vērtējumu.

• Stresa rašanās iemesli. Stresa izpausmes. Profesionālā izdegšana

• Rūpes par savu pašsajūtu un iekšējo resursu kontrolēšana.

• Rīcība negaidītās situācijās. Problēmu un konfliktu risināšana. Stresa pārvarēšanas tehnikas.

• Saprašanās komunikatīvie instrumenti

5) Intervijas tehnika, praktiskie vingrinājumi

• Intervijas tehnika un struktūra. Intervijas būtība, veidi un metode

• Kompetenču intervija. Intervijas metodoloģija. Plusi un mīnusi

• Interviju jautājumi. Analīze


CITA INFORMĀCIJA
Apmācību cikla noslēgumā tiek izsniegta īpaša "Biznesa Akadēmijas" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes. Publicitātes programmai iespējams pieteikties tikai apmācību norises laikā.
Kontaktinformācija:
Biznesa izglītības centrs "Biznesa Akadēmija"
Tālrunis 20355559
E-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV