Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 22. februāris, 7. marts, 21. marts un 4. aprīlis plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 3. februārī plkst. 14.00–17.30 vai 5. februārī plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. jūlijā no plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 19. februārī plkst. 10.00–16.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 13. februārī no plkst. 14.30–18.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 2020. gada 12., 13.,19.,20. martā
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 5. februārī plkst. 14.30–18.00, 12. februārī , 19. februārī, 26. februārī un 4. martā plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. martā plkst. 15.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 11. martā no plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 25. martā, 31. martā un 8. aprīlī, 15. aprīlī un 22. aprīlī plkst. 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi. - par VID tematiskajām pārbaudēm; - vispārīgās z
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 26. februārī, 4. martā, 11. martā un 18. martā no 10.00–14.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 12. februārī, 14.. februārī un 17. februārī no plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 14. februārī plkst. 10.00–15.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 27. februārī plkst. 18.00–21.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 6. un 13. augustā plkst. 10.00–14.00, 20. un 27. augustā plkst. 10.00–13.30
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 23. janvārī plkst. 10.00–14.00, 30. janvārī plkst. 10.00–14.00, 6. februārī, 13. februārī un 20. februārī plkst. 14.00–18.00
Seminari.lv iesaka:
Norises laiks: 24. janvārī plkst. 14.30–18.00
Semināri
Semināri » Jauno komersantu skola » Divi tālmācības biznesa kursi vienlaikus: PĀRDOŠANAS MEISTARĪBA & IZCILS KLIENTU SERVISS
Divi tālmācības biznesa kursi vienlaikus: PĀRDOŠANAS MEISTARĪBA & IZCILS KLIENTU SERVISS
Norises laiks: pēc pieprasījuma
Lektori:
Biznesa trenere, pārdošanas guru.
Cenas:
Abu kursu cena kopā – EUR 1150,-, bet pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 349,-
MĒRĶIS
Tālmācības mērķis ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienē formā tiem, kam nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīvesvietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu iemeslu dēļ), kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.


ĪSS SATURA IZKLĀSTS
Kurss: PĀRDOŠANAS MEISTARĪBA:

- PĀRDOŠANAS tehnikas pielietošanas sfēras;
- Ko uzņēmums sagaida no pārdevēja;
- Ko pārdevējs sagaida no uzņēmuma;
- SVID/SWOT analīzes pielietošana sevis, sava uzņēmuma izvērtēšanā;
- Pārdošanas procesa pamatsoļi;
- Sagatavošanās svarīgums katra pamatsoļa izpildei;
- Veiksmīgas vizītes plānošanas aspekti;
- Komandas pareizo cilvēku izvēles priekšnosacījumi;
- Komandas veidošanas posmi;
- Komandas vadītāja uzdevumi komandas veidošanā;
- Pārdevēju un pircēju lomu identificēšana ikdienas situācijās;
- Ideāla pircēja profila izveidošana;
- Atšķirība starp priekšocībām un ieguvumiem;
- Kā izprast pārdodamos produktus;
- Ieguvumu metodes pielietošana pārdošanā;
- Mārketinga un pārdošanas nodaļas sinerģija kā rezultativitāti palielinošs faktors;
- Tirgus segmentēšanas, produkta pozicionēšanas paņēmieni pašu spēkiem, ja uzņēmumā nav mārketinga speciālista;
- Klientu apmierinātības ietekme uz pārdošanas rezultātu;
- Ieskats produkta virzīšanas paņēmienos;
- Degustāciju, prezentāciju veidošanas principi;
- Uzņēmuma tēls, reputācija, to saistība ar pārdevēja darbu;
- Konsultācijas, jautājumi un atbildes.

Kurss: IZCILS KLIENTU SERVISS:

- KLIENTU APKALPOŠANAS tehnikas pielietošanas sfēras;
- KLIENTU APKALPOŠANAS NOSLĒPUMI;
- VIESMĪLĪBAS BIZNESA PAMATPRINCIPI;
- SVID/SWOT analīzes pielietošana sevis, sava uzņēmuma izvērtēšanā;
- KLIENTU APKALPOŠANAS procesa pamatsoļi;
- Sagatavošanās svarīgums katra pamatsoļa izpildei;
- Veiksmīgas vizītes plānošanas aspekti;
- Komandas pareizo cilvēku izvēles priekšnosacījumi;
- Komandas veidošanas posmi;
- Komandas vadītāja uzdevumi komandas veidošanā;
- Klientu speciālista un klientu lomu identificēšana ikdienas situācijās;
- Ideāla klienta profila izveidošana;
- Atšķirība starp priekšocībām un ieguvumiem;
- Kā izprast pārdodamos pakalpojumus,
- ieguvumu metodes pielietošana klientu apkalpošanā;
- Mārketinga un klientu apkalpošanas nodaļas sinerģija kā rezultativitāti palielinošs faktors;
- Tirgus segmentēšanas, pakalpojuma pozicionēsanas paņēmieni pašu spēkiem, ja uzņēmumā nav mārketinga speciālista;
- Klientu apmierinātības ietekme uz rezultātu;
- Ieskats pakalpojuma virzīšanas paņēmienos;
- Degustāciju, prezentāciju veidošanas principi;
- Uzņēmuma tēls, reputācija, to saistība ar klientu speciālista darbu.
- Konsultācijas, jautājumi un atbildes.


CITA INFORMĀCIJA
Katru nedēļu apmācību dalībnieks saņem mācību materiālus ar apgūstamo vielu, katru nedēļu ir testi un uzdevumi, kas palīdz labāk izprast uzdoto tēmu. Praktiskie darbi tiek maksimāli pietuvināti Latvijas apstākļiem un biznesa videi.
Ir pieejama on-line saziņas platforma ar pasniedzēju, kā arī iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem sociālajā tīklā facebook vai sazinoties pa skype. Komunikācija arī iespējama ar e-pasta starpniecību. Noslēguma pārbaudījums / tests tiek kārtots uz vietas BA birojā Rīgā.
Pēc apmācības un to laikā dalībniekiem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar apmācības kursa tēmu. Interesējošos jautājumus iespējams iesūtīt arī pa e-pastu un saņemt izsmeļošas atbildes.
Par biznesa apmācību kursa tiek izsniegta apliecība.
Kontaktinformācija:
Papildus informācijai: tālrunis 25396195, e-pasts: info@seminari.lv
Sludinājumi
Uzlabojoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, arvien vairāk valstī attīstās arī uzņēmējdarbība, un līdz ar to pieaug arī savstarpējā konkurence starp uzņēmumiem. Lai veicinātu uzņēmuma izaugsmi, svarīgi palielināt konkurētspēju.
Reklāma
Top.LV